Tests en vragenlijsten

Persoonlijk contact en eigen ervaring zijn niet te vervangen bij het inschatten van mensen en hun sterke en zwakke punten. Maar om tot een eerlijk oordeel te komen en daarover te kunnen communiceren, zijn ook gestandaardiseerde meetmethodes onmisbaar.

De instrumenten van Hogrefe zijn wetenschappelijk onderbouwd en met oog voor de praktijk ontworpen. We hopen daarmee een betrouwbare bijdrage te leveren aan de beoordeling van capaciteiten én problemen.