Competenties

Een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst maken onderdeel uit van elk assessment. In algemene zin zijn dit namelijk zeer goede voorspellers van werksucces zijn. Bij veel functies spelen echter ook andere competenties een grote rol, zoals creatief denken of concentratievermogen. Wij bieden makkelijk te gebruiken en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten voor een breed spectrum aan competenties.