Geschiktheid

De kernvraag bij de toepassing van selectie-instrumenten is of de persoon geschikt is voor een specifieke rol binnen een organisatie. Op basis van een functieanalyse kan in kaart worden gebracht wat de zogenaamde succesfactoren zijn. Vragenlijsten met een specifieke norm voor selectievraagstukken zijn bijzonder geschikt om in te zetten bij dit proces. De output van de vragenlijsten helpt bij het vormen van hypotheses over de geschiktheid voor de rol zodat tijdens het interview snel de diepte in kan worden gegaan.