Depressie en trauma

Depressie is de meest voorkomende psychische aandoening en komt voor bij kinderen, jongeren en volwassenen. Op sociaal gebied, bij dagelijkse bezigheden en op andere belangrijke levensterreinen zorgt het voor veel belemmeringen. Bovendien kunnen depressieve klachten diverse oorzaken hebben, zoals een traumatische gebeurtenis. Het is van groot belang om de symptomen en mogelijke oorzaken van een depressie op tijd te herkennen.