Emotieregulatie

Zonder emoties zou het leven maar kleurloos zijn. Om goed te functioneren is het nodig om (negatieve) emoties te kunnen reguleren op een manier die leeftijdsadequaat is en past bij de context. Problemen met emotieregulatie spelen een cruciale rol bij veel psychische stoornissen. Daarom is het van groot belang dat individuen hun emoties kunnen herkennen, begrijpen en reguleren met behulp van effectieve strategieën. De instrumenten en boeken van Hogrefe helpen om problemen op het gebied van emotieregulatie te diagnosticeren en behandelen, en cliënten te ondersteunen.