Neuropsychologie

In de neuropsychologie wordt de brug geslagen tussen het gedrag en het brein. Wanneer deze wisselwerking niet goed verloopt, kan dit problemen geven in het dagelijks leven. Neuropsychologische diagnostiek wordt ingezet als hulpmiddel bij het stellen van diagnoses op het gebied van aandacht, geheugen, flexibiliteit en onderpresteren. Hogrefe biedt neuropsychologische instrumenten die algemeen erkend zijn in de wetenschap én de klinische praktijk.