Ontwikkelingsniveau

Door leren en lichamelijke groei gaan kinderen telkens op een ander niveau functioneren. Het tempo waarin zij nieuwe kennis verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen, verschilt per kind. Het is vaak belangrijk om vast te stellen wat het ontwikkelingsniveau van een kind precies is. Ontwikkelt het kind zich normaal of zijn er achterstanden op bepaalde gebieden? Waar worden deze door veroorzaakt? Hoe kunnen we het kind het beste helpen?