Kwalificatie

Tests en vragenlijsten worden gebruikt om beslissingen over mensen te onderbouwen. Bijvoorbeeld beslissingen over een diagnose, behandeling of geschiktheid voor een baan. Wie daar een test bij gebruikt moet dat zorgvuldig doen. Zowel de testauteur, de uitgever als de gebruiker hebben daar een rol in.

Voor professionele richtlijnen omtrent testgebruik verwijzen we graag naar de 'Algemene Standaard Testgebruik' zoals het NIP die in 2010 heeft vastgesteld. Wij vinden dat de gebruikers van tests en vragenlijsten moeten beschikken over voldoende professionele kennis over het gebruik en de interpretatie van psychologische tests. Bij iedere test staat vermeld wat het bijbehorende kwalificatieniveau is.

Wij onderscheiden twee kwalificatieniveaus:

Niveau A

Geen specifieke opleidingseisen. Over het algemeen alleen van toepassing bij schooltoetsen, interessetests en bepaalde screeningsvragenlijsten.

Niveau B

Ruime kennis van testconstructie, toepassing en interpretatie. Verkregen door:

  • een master of doctoraal psychologie of (ortho)pedagogiek, bij voorkeur met aantekening diagnostiek
  • een bachelor toegepaste psychologie (hbo), mits in de opleiding ruime ervaring is opgedaan met afname en interpretatie van psychologische tests
  • afgeronde opleiding tot psychiater
  • andere afgeronde opleiding en werkervaring die tot dit kennis- en ervaringsniveau leiden

Over het algemeen is niveau B van toepassing voor persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentiemetingen, paramedische tests en neuropsychologische diagnostiek.


Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van de tests of van handelen of nalaten dat is gebaseerd op informatie die met behulp van tests is verkregen.