Motivatie en drijfveren

Bij loopbaanontwikkeling is het objectief in kaart brengen van iemands motivatie van groot belang. Dit inzicht draagt bij aan het uitstippelen van vervolgstappen. Door te kijken naar mogelijkheden die verder gaan dan een diploma of CV, worden er vaak stappen gezet die eerder niet waren overwogen. De vragenlijsten die hiervoor ingezet kunnen worden, leiden in combinatie met een gesprek met een loopbaanadviseur vaak tot nieuwe inzichten. Of ze bevestigen juist wat iemand al weet en denkt, wat ook ondersteunend is bij een succesvolle volgende stap.