Welzijn

Het belang van welzijn kan niet worden onderschat. Werk kan eigenlijk alleen tot een goed resultaat leiden wanneer medewerkers een veilige en passende werkomgeving ervaren. Dit is vaak een samenspel van persoonlijke voorkeuren en stijlen en specifieke aspecten die vanuit de werkomgeving worden gestimuleerd of juist ontmoedigd. De vragenlijsten die de individuele voorkeurswens in kaart brengen, zijn hieronder weergegeven.