Risicofactoren

In de huidige tijd is er een grote nadruk op verantwoordelijk en integer handelen. Vooral bij functies met een voorbeeldrol of functies waarbij sprake kan zijn van machtsmisbruik, is het van groot belang risicofactoren in kaart te brengen om de kans op ontsporing van individuen te minimaliseren. Dit kan worden bereikt door middel van een vragenlijst die specifieke risicofactoren bij een persoon in de werkcontext meet. Daarnaast kan een reguliere persoonlijkheidsvragenlijst inzicht geven in extreme scores die vooral onder druk tot onwenselijk gedrag kunnen leiden.