Specifieke doelgroepen

In selectievraagstukken is het van essentieel belang dat verschillende groepen gelijke kansen krijgen. Door hier onderzoek naar te doen, levert Hogrefe een bijdrage aan een eerlijk en objectief selectieproces. De vragenlijsten zijn uitgebreid onderzocht op betrouwbaarheid, validiteit en bij specifieke normgroepen, en voldoen aan de criteria die gesteld worden aan objectief en wetenschappelijk verantwoorde testmethodes. Door specifieke normgroepen te gebruiken kunnen nog betere uitspraken over de geschiktheid worden gedaan.