Testgebruik tijdens de coronaperiode

Het afnemen van tests en vragenlijsten zorgt in deze tijd voor discussie. Screening en diagnostiek kunnen niet altijd wachten en face-to-face is soms alweer mogelijk, maar wat is nu verstandig?

Als testuitgever adviseren wij in de eerste plaats om de nationale regelgeving en de richtlijnen van de beroepsverenigingen te volgen. Deze vindt u bijvoorbeeld hier:

In aanvulling op de richtlijnen hebben wij hieronder enkele adviezen en tips geformuleerd voor het gebruik van onze instrumenten.

Vragenlijsten en screeners

De meeste van onze vragenlijsten zijn eenvoudig op afstand af te nemen via ons online platform HTS 5. De cliënt kan de vragenlijst dan vanuit huis invullen en u hebt op elke locatie toegang tot de resultaten. Een HTS 5-account is kosteloos en een lijst met beschikbare instrumenten vindt u hier.

Wanneer u een cliënt vraagt vanuit huis een vragenlijst in te vullen, is het van belang om rekening te houden met:

  • Het doel: mag u verwachten dat uw cliënt de vragenlijst thuis naar waarheid invult? Is de cliënt bijvoorbeeld voldoende gemotiveerd, en welke belangen hebben de cliënt en eventuele huisgenoten bij de uitkomst van uw onderzoek?

  • De omgeving: vraag vooraf of uw cliënt de vragenlijst in een rustige omgeving en zonder onderbreking kan invullen. Afleiding gaat ten koste van de validiteit van de uitkomsten.

  • De techniek: verzeker uzelf ervan dat de cliënt de technische middelen én vaardigheden heeft om een vragenlijst zelfstandig via internet in te vullen. Als een huisgenoot hierbij helpt, vertel dan expliciet dat het invullen alleen en zonder hulp dient te gebeuren. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om uw cliënt telefonisch bij te staan tijdens het invullen, net zoals u dat zou doen als de vragenlijst bij u op locatie werd ingevuld.

De normgegevens van onze instrumenten zijn verzameld vóór de coronaperiode. Het is belangrijk om te onthouden dat sommige bevindingen (angst, verwarring, somberheid, eenzaamheid, et cetera) ook samen kunnen hangen met de huidige tijd, en dat hoge scores in zulke gevallen voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.

Let op: is er reden om een vragenlijst toch op papier te laten invullen? Dan kan het een enkele keer nodig zijn om testmaterialen op te sturen naar de cliënt. Denk daarbij aan hygiënemaatregelen bij het inpakken en na afloop uitpakken van de teruggestuurde materialen. Wijs uw cliënt er bovendien op:

  • Dat alle materialen volledig ingevuld en teruggestuurd dienen te worden,

  • Dat het niet is toegestaan de materialen te fotograferen, kopiëren of digitaliseren,

  • Dat het losscheuren van een ‘zelfscorend formulier’ de afname ongeldig maakt.

Interviews

Bovenstaande adviezen over het doel, de omgeving en de techniek gelden ook bij het afnemen van interviews op afstand. Wij raden daarbij aan om waar mogelijk te kiezen voor videobellen, zodat u de non-verbale reacties van de cliënt kunt zien. Bij een langer interview (bijvoorbeeld de ADI-R) is het daarnaast belangrijk om te denken aan pauzes en iets te drinken, net zoals u bij u op locatie zou doen.

Gedragstaken en gedragsobservatie

Enkele instrumenten waarmee het gedrag direct gemeten wordt zijn ook digitaal beschikbaar via HTS 5 (bijvoorbeeld de d2-R en IST). Bij de meeste taken zijn echter testmaterialen nodig die afname op afstand onmogelijk maken. In die gevallen is een face-to-face afspraak onvermijdelijk.

Als het noodzakelijk is dat het onderzoek plaatsvindt, is face-to-face afname in onze ogen mogelijk zo lang de volgende maatregelen worden genomen:

  • De algemene hygiënemaatregelen: geen hand geven, afstand houden, bij binnenkomst handen wassen, bij hoesten of verkoudheid de afspraak afzeggen. Denk er hierbij aan uw cliënt actief op deze maatregelen te wijzen.

  • De testruimte: neem de test af in een ruime en goed geventileerde ruimte, met indien mogelijk een transparant scherm tussen u en de cliënt.

  • De materialen: Benadruk dat u altijd degene bent die de pagina’s omslaat en overweeg het dragen van handschoenen. Herbruikbare testmaterialen dienen na elk gebruik te worden gedesinfecteerd.

  • Antwoord geven: bij sommige instrumenten kunt u de cliënt vragen de antwoorden te benoemen of alleen te wijzen in plaats van het stimulusboek aan te raken. De cliënt laten aanwijzen met een (gedesinfecteerd) potlood is ook een goede optie.

Om testmaterialen te desinfecteren kunt u bijvoorbeeld alcoholhoudende doekjes of een desinfecterende spray gebruiken. Zijn de materialen te kwetsbaar om op die manier te reinigen? Leg er dan tijdens het gebruik een transparante sheet overheen, die u na afloop reinigt.

Overigens is het in sommige gevallen mogelijk een papieren testafname toch via beeldbellen te laten plaatsvinden. Dit is het geval bij instrumenten waarbij de reactie van de cliënt alleen verbaal is en geen handeling vereist. Een voorbeeld is de VAT, waarbij het stimulusboekje via beeld getoond kan worden. In zulke gevallen is het extra belangrijk van te voren te controleren of de techniek aan de kant van de cliënt van voldoende kwaliteit is en of de cliënt tot een dergelijke manier van afnemen in staat is. De uitkomsten zullen met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, omdat de prestatie door de afwijkende situatie kan zijn beïnvloed.

Uit recent onderzoek blijkt dat ook de SCIL met enige voorzichtigheid op afstand kan worden afgenomen via beeldbellen.