Uitgelicht

Op onze website hebben we onderwerpen rondom verschillende thema's uitgelicht. Klik hier onder voor casussen, artikelen en interviews over één van deze thema's.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid kan omschreven worden als de neiging om op een bepaalde manier te denken, te voelen en te gedragen. In veel gevallen is het interessant om iemands persoonlijkheid in kaart brengen: het helpt om de reacties van een persoon beter te begrijpen en te voorspellen. Er zijn dan ook constant nieuwe ontwikkelingen op het gebied van persoonlijkheid als het gaat om diagnostiek, behandeling en ondersteuning, en HR assessments.

Ontwikkelingsniveau

Het komt vaak voor dat mensen met een ontwikkelingsachterstand sterk achterlopen op een bepaald gebied, terwijl er bij andere ontwikkelingsaspecten veel minder grote achterstanden of op bepaalde gebieden juist voorsprongen bestaan. Om deze kinderen en volwassen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden is diagnostiek op verschillende ontwikkelingsgebieden essentieel, waaronder adaptief gedrag, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel functioneren en motorische ontwikkeling.

Emotieregulatie

Problemen in emotieregulatie komen veelvuldig voor bij verschillende psychische klachten en spelen vaak een rol bij het ontstaan en instandhouding van psychopathologie. Mensen met emotieregulatieproblemen vinden het moeilijk om hun emoties en de gevolgen daarvan te herkennen, en kunnen hun eigen emoties, zeker negatieve, moeilijk accepteren. Zij maken vaak gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën zoals piekeren, en te weinig van adaptieve strategieën als het zoeken van afleiding.

Autismespectrum

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij autismespectrumstoornissen (ASS). Hogrefe volgt deze ontwikkelingen op de voet en is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over ASS.

Cognitieve functies

Cognitieve functies kunnen bij kinderen en volwassenen in kaart worden gebracht door middel van prestatietaken, observaties of gedragsvragenlijsten. Hogrefe Uitgevers heeft op het gebied van cognitieve functies, zoals intelligentie en executieve functies, een breed scala aan tests, vragenlijsten en boeken voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die hun diagnoses willen onderbouwen en met de nieuwste en bewezen therapieën aan de slag willen.

Psychotherapie

Psychotherapie wordt vaak ingezet bij het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Elke psychotherapeutische behandeling volgt daarbij zijn eigen duidelijk omschreven systematiek. Maar er zijn veel verschillende manieren hoe de omgang met de cliënt ingevuld kan worden. En er zijn vele (transdiagnostische) factoren die de effectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden.

Pedagogiek

Pedagogiek is de wetenschap van het opvoeden en onderwijzen. Hierbij is het in veel gevallen belangrijk om vast te stellen wat de mogelijkheden van een kind precies zijn. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Zitten er zaken in de weg, bijvoorbeeld thuis of op school? En hoe kunnen we het kind, de leerkracht en ouders dan het beste helpen? Het gevarieerde aanbod van Hogrefe biedt volop mogelijkheden om diverse gedragingen snel en doelgericht te onderzoeken en te ondersteunen, in het onderwijs of in de thuissituatie.