Autismespectrum

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij autismespectrumstoornissen (ASS). Hogrefe volgt deze ontwikkelingen op de voet en is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over ASS.

Behandeling

De JASPER interventie van Connie Kasari

JASPER is een interventie gericht op de sociaal-communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met autisme. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer
Ondersteuning

Leren zelf om te gaan met boosheid

Bespreking van: Zelfregulatie bij jongeren met autisme, Jeroen Bartels (2019).

Lees meer
Ondersteuning

'Steeds meer aanbod voor volwassenen met autisme'

Bij het verschijnen van de bestseller 'Mindfulness bij volwassenen met autisme' interviewden wij auteur Annelies Spek.

Lees meer
HulpboekenOndersteuning

Onze snelle maatschappij kan wel wat autistisch talent gebruiken

Lees hier ons interview met Maarten van Klaveren, auteur van het boek Succesvol aan het werk met autisme.

Lees meer
HulpboekenBehandeling

Interview GRIP-gebruiker

Lees hier ons interview met Servaes, die nu een van de eersten is die werkt met de autisme- en verslavingstraining GRIP.

Lees meer
Behandeling

Effectonderzoek naar ondersteunende communicatie

Hieronder een verkorte weergave van dit onderzoek, afkomstig uit de ComVoor-2 handleiding.

Lees meer
Behandeling

PEERS: Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ASS

Meer informatie over de Nederlandse versie van PEERS vindt u hier.

Lees meer
Behandeling

Behandeling van volwassenen met een ASS: diagnostische vertraging

Lees hier ons artikel over de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland.

Lees meer
Diagnostiek

De waarde van de ADI-R om ASS vast te stellen

De Bildt en collega’s hebben onderzocht in hoeverre de ADI-R kan bijdragen aan het vaststellen van een ASS in bredere zin.

Lees meer