Autismespectrumstoornissen

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij autismespectrumstoornissen (ASS). Hogrefe volgt deze ontwikkelingen op de voet en is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over ASS.

Diagnostiek

Een aantal screenings- en diagnostische instrumenten die internationaal als gouden standaard worden beschouwd, is door ons bewerkt voor het Nederlandse taalgebied.

Lees meer
Behandeling

Een goede behandeling voor mensen met ASS richt zich nooit alleen op het verminderen van problematische symptomen, maar juist op het bevorderen van vaardigheden om zich beter te redden in het dagelijks leven.

Lees meer
Ondersteuning

Als de diagnose ASS gesteld is, kan met behandeling geprobeerd worden het dagelijks functioneren te verbeteren. Minstens zo belangrijk is de rol van familie en partner: hoe ga je als ouder om met een kind met ASS? Hoe stelt een partner zich op in een relatie?

Lees meer