Autismespectrumstoornissen: behandeling

Een goede behandeling voor mensen met ASS richt zich nooit alleen op het verminderen van problematische symptomen, maar juist op het bevorderen van vaardigheden om zich beter te redden in het dagelijks leven.

  • Behandeling van volwassenen met een ASS: diagnostische vertraging
  • Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ASS
  • Interview GRIP-gebruiker
  • "Op het vlak van zelfstandigheid is er voor alle deelnemers een vooruitgang."

Behandeling van volwassenen met een ASS: diagnostische vertraging

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen kunnen zich in een toenemende belangstelling verheugen. In 2013 verscheen het eerste gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland. En recent hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen in 2021 nieuwe inzichten bijeengebracht in een tweede deel. Daarin schrijft Els Blijd-Hoogewys onder andere over de diagnostische vertraging en het belang van een juiste diagnose.

PEERS: Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ASS

Het Amerikaanse Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (PEERS) is een sociale vaardigheidstraining die specifiek ontwikkeld is voor middelbare scholieren van 12-18 jaar met een autismespectrumstoornis, die gemotiveerd zijn om vriendschappen te sluiten en te onderhouden. Het programma is nu ook beschikbaar in Nederland.

"Op het vlak van zelfstandigheid is er voor alle deelnemers een vooruitgang."

In de Nederlandse en Vlaamse klinische praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de ComVoor-2 om een indicatie te stellen voor ondersteunende communicatie. Om evidentie te vinden voor deze manier van werken, zijn herhaalde single case designs uitgevoerd. De invoering van geïndividualiseerde ondersteunende communicatie bleek te leiden tot verbetering op het vlak van zelfstandigheid, stemming en probleemgedrag, al betrof het een relatief kleine onderzoeksgroep.

 

‘Nu ik niet meer gebruik heb ik minder stress. Gebruik was zowel een oorzaak voor stress als een middel om stress te verdoven’

Interview met Servaes, die enige jaren geleden bij de auteurs de training autisme en verslaving volgde en nu als een van de eersten ook met het boek GRIP aan de slag is gegaan.