Behandeling van volwassenen met een ASS: diagnostische vertraging

Het onderzoek naar en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis kan zich in een toenemende belangstelling verheugen. In 2013 verscheen het eerste gedegen overzicht van de behandeling van volwassenen met autisme in Nederland. Om rekenschap te geven van recent onderzoek hebben Els Blijd-Hoogewys, Marleen Monsma en Marije Swets de handen ineengeslagen en samen met 62 gerenommeerde deskundigen in 2021 nieuwe inzichten bijeengebracht in een tweede deel.

De hoofdstukken in beide boeken zijn geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van volwassen met autisme. Daarnaast delen ervaringsdeskundigen hun ervaringen en inzichten en wordt aan de hand van casuïstiek een levendig beeld geschetst van de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn beide boeken direct bruikbaar voor meer en minder ervaren hulpverleners - zowel ambulant als klinisch.

Diagnostische vertraging

In hoofdstuk 4 van deel 2 schrijft Els Blijd-Hoogewys over het belang van een juiste diagnose. Verwijzend naar het rapport Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter uit 2015 van Vanuit Autisme Bekeken meldt zij dat volwassenen in Nederland pas na gemiddeld drie jaar na het eerste hulpverleningscontact een autismediagnose krijgen.

Helaas blijkt dit niet goed uit het rapport overgenomen te zijn: de diagnostische vertraging is voor volwassenen niet 3, maar gemiddeld 8.3 jaar! Dit is ruim drie keer zo lang als voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Download het hele rapport