Autismespectrumstoornissen: diagnostiek

Een aantal screenings- en diagnostische instrumenten die internationaal als gouden standaard worden beschouwd, is door ons bewerkt voor het Nederlandse taalgebied.

  • Casus Bella: vertraagde spraakontwikkeling en afwijkend spel
  • 'ASS hoeft niet een afwezigheid van wederkerigheid in te houden'
  • De waarde van de ADI-R om ASS vast te stellen

Casus Bella: vertraagde spraakontwikkeling en afwijkend spel

Bella is een meisje van 3 jaar en 4 maanden oud. Haar kinderarts verwees haar door naar een polikliniek voor autismespectrumstoornissen (ASS). Toen Bella op haar derde verjaardag nog steeds geen zinnetjes kon maken, werden haar ouders bezorgd en bezochten ze een kinderarts.

'ASS hoeft niet een afwezigheid van wederkerigheid in te houden'

Wederkerigheid tussen mensen kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij het samen spelen of werken worden waargenomen. Beperkingen in wederkerig gedrag vaststellen is belangrijk want deze behoren tot één van de hoofdkenmerken van ASS. In dit interview bespreekt psychologe en onderzoeker Tineke Backer van Ommeren de Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag (IDT).

De waarde van de ADI-R om ASS vast te stellen

Op basis van een grote onderzoeksgroep in Nederland hebben De Bildt en collega’s onderzocht in hoeverre de ADI-R kan bijdragen aan het vaststellen van een ASS in bredere zin. Deze onderzoeksbeschrijving is een verkorte weergave met de meest relevante uitkomsten van het onderzoek dat beschreven wordt in de Nederlandse ADI-R handleiding.