Autismespectrumstoornissen: ondersteuning

Als de diagnose ASS gesteld is, kan met behandeling geprobeerd worden het dagelijks functioneren te verbeteren. Minstens zo belangrijk is de rol van familie en partner: hoe ga je als ouder om met een kind met ASS? Hoe stelt een partner zich op in een relatie?

  • Hoe laat je het talent van mensen met autisme tot bloei komen?
  • Grip krijgen op middelengebruik, gokken of gamen
  • Leren zelf om te gaan met boosheid
  • Mindfulness bij volwassenen met autisme

Hoe laat je het talent van mensen met autisme tot bloei komen?

Veel mensen met autisme zitten werkloos thuis. Uitdagend, passend werk lijkt voor hen onbereikbaar, vrijwilligerswerk of dagbesteding het maximaal haalbare. In Succesvol aan het werk met autisme laat Maarten van Klaveren zien dat deze situatie niet alleen onwenselijk, maar ook onnodig is. Wij spraken hem over zijn kennis en ervaringen.

Grip krijgen op middelengebruik, gokken of gamen is een proces van samen puzzelen.

Marc Bosma en Johan van Zanten vragen zich al geruime tijd af hoe mensen met autisme en een verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden. Hun ervaringen in de dagelijkse praktijk en hun kennis over effectieve verslavingsbehandeling zijn bijeengebracht in dit nieuwe boek.  

Leren zelf om te gaan met boosheid

Bespreking van: Zelfregulatie bij jongeren met autisme, Jeroen Bartels (2019). 'Inhoudelijk wordt in het hele werkboek goed gerelateerd aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis en welke invloed die hebben (gehad) op bepaalde situaties waarin de jongere boos wordt. Het boek is echter niet beschuldigend en gaat ook uitgebreid in op de positieve aspecten van de jongere en de autismespectrumstoornis.'

Mindfulness bij volwassenen met autisme

'Mensen met autisme hebben vaak veel moeite om rust in hun hoofd te krijgen en om gedachten los te laten. Mindfulness kan hen helpen om meer rust te krijgen in hun hoofd.'