'Steeds meer aanbod voor volwassenen met autisme'

Het denken over autisme verandert. Nieuwe boeken en tests geven ons andere, en gelukkig vaak betere, inzichten in de diagnostiek en behandeling van mensen met autisme. Bij het verschijnen van de bestseller 'Mindfulness bij volwassenen met autisme' interviewden wij auteur Annelies Spek. Lees hieronder een ingekorte weergave.

Waarom is mindfulness voor veel mensen zo nuttig?

Mensen met autisme hebben vaak moeite om rust in hun hoofd te krijgen en om gedachten los te laten. Daar hebben ze doorgaans zelf veel last van. Mindfulness kan hen helpen om meer rust te krijgen in hun hoofd. De oefeningen staan op internet dus zijn makkelijk te bereiken, en je kunt ze zelf overal doen. Dat is voor veel mensen met autisme erg prettig.

Waarom is het specifiek geschikt voor mensen met een autismespectrumstoornis?

Bij mindfulness hoef je gedachten en gevoelens niet te herkennen of analyseren, zoals bij veel andere therapievormen wel het geval is. Door een minder sterke Theory of Mind [het vermogen om je een beeld te vormen van het perspectief van een ander, red.] hebben veel mensen met autisme moeite om eigen en andermans gedachten en gevoelens te herkennen. Als ze zich niet prettig voelen, dan is het voor hen juist etra zwaar en belastend om te praten. Het doen van een mindfulness-oefening is dan vaak een betere manier om weer rustig te worden.

"Dat kan niet, want mijn longen houden hier op."

Tegen welke problemen loop je aan bij het toepassen van mindfulness bij autisme?

Je moet duidelijk rekening houden met de beperkingen van mensen met autisme. Zo kunnen ze taal heel letterlijk nemen. Als je bijvoorbeeld zegt: 'Voel je adem naar beneden gaan, naar je tenen', dan zullen sommige mensen met autisme zeggen: 'Dat kan niet, want mijn longen houden hier op.' Daar moet tijdens trainingen rekening mee worden gehouden. Ook iets praktisch als het plannen van huiswerk kan lastig zijn. Daar moet extra aandacht voor zijn.

Denk je dat mindfulness ook nuttig is bij andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD?

Mindfulness kan voor veel mensen goed zijn, vooral omdat het een andere manier is om met problemen om te gaan en omdat veel mensen behoefte hebben aan rust. Zeker mensen met ADHD hebben vaak veel onrust in hun hoofd. Ook hen kan het helpen om regelmatig mindfulness te beoefnen en zo die onrust tegen te gaan.

 

Meer over 'Mindfulness bij volwassenen met autisme'