Emotieregulatie

Problemen in emotieregulatie komen veelvuldig voor bij verschillende psychische klachten en spelen vaak een rol bij het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie. Mensen met emotieregulatieproblemen vinden het moeilijk om hun emoties en de gevolgen daarvan te herkennen, en kunnen hun eigen emoties, zeker negatieve, moeilijk accepteren. Zij maken vaak gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën zoals piekeren, en te weinig van adaptieve strategieën als het zoeken van afleiding.