Emotieregulatie

Problemen in emotieregulatie komen veelvuldig voor bij verschillende psychische klachten en spelen vaak een rol bij het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie. Mensen met emotieregulatieproblemen vinden het moeilijk om hun emoties en de gevolgen daarvan te herkennen, en kunnen hun eigen emoties, zeker negatieve, moeilijk accepteren. Zij maken vaak gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën zoals piekeren, en te weinig van adaptieve strategieën als het zoeken van afleiding.

Angst en depressie

Kijk ook naar symptoomvaliditeit

We spraken met medeauteur van de ADI-NL, Jos de Jonghe, over het belang van het meten van symptoomvaliditeit bij depressie.

Lees meer
Trauma

Traumaklachten

Voor Trauma ervaringen interviewde Kitty van der Heijden mensen met PTSS en hun naasten. De aangrijpende verhalen bieden herkenning, troost en tips.

Lees meer
Trauma

Het belang van onderzoek naar seksueel gedrag bij kinderen

Met de auteurs van de CSBI, een vragenlijst over seksueel gedrag bij kinderen van 2-12 jaar, spreken we over het belang en de toepassing ervan.

Lees meer
Trauma

Eerste hulp bij kindertrauma's – interview met Bas Tierolf

Lees hier ons interview met Bas Tierolf, over de impact van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van kinderen.

Lees meer
Trauma

Manische depressie, complexe PTSS - Marjolein de Vries

Lees hier het portret van Marjolein de Vries over manische depressie en complexe PTSS.

Lees meer
Trauma

‘Als een trauma niet wordt (h)erkend dan kan het blijvende invloed hebben’

Lees hier ons interview met de auteur van de TSCC en TSCYC.

Lees meer
Angst en depressie

Stap voor stap je angst en depressie te lijf

Lees hier ons artikel over het boek De opwaartse spiraal.

Lees meer
Angst en depressie

Promotie-onderzoek: depressie bij jongeren

Lees hier ons artikel over het onderzoek van Yvonne Stikkelbroek naar (de behandeling van) depressie bij jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Lees meer
Angst en depressie

Paniekstoornis, vliegangst - Arlen Hoebergen

Lees hier het portret Arlen Hoebergen, over zijn paniekstoornis en vliegangst.

Lees meer
Angst en depressie

Casus: kunnen de klachten van Freek aanwijzingen zijn voor verdere diagnostiek?

In het geval van Freek wordt uitgelegd hoe de SCL-90-S kan worden gebruikt om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige symptomen.

Lees meer