Emotieregulatieproblemen

Problemen in emotieregulatie komen veelvuldig voor bij verschillende psychische klachten en spelen vaak een rol bij het ontstaan en instandhouding van psychopathologie. Mensen met emotieregulatieproblemen vinden het moeilijk om hun emoties en de gevolgen daarvan te herkennen, en kunnen hun eigen emoties, zeker negatieve, moeilijk accepteren. Zij maken vaak gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën zoals piekeren, en te weinig van adaptieve strategieën als het zoeken van afleiding.

Emotieregulatie

Emotieregulatie bestaat uit verschillende competenties als emotioneel bewustzijn en emotieregulatiestrategieën. Emotieregulatiestrategieën kunnen maladaptief of adaptief zijn. Er is niet een juiste strategie. Afhankelijk van de context, moet gekozen worden welke strategie de meest adequate is.

Lees hier meer over dit onderwerp
Angst en depressie

Iedereen is wel eens bang. Maar wanneer iemand zonder reden vaak angstig is en daar last van krijgt, spreken we van een angststoornis. Iedereen is ook wel eens somber, verdrietig of lusteloos. We spreken van een depressie als iemand gedurende langere tijd een sombere depressieve stemming heeft en/of nergens meer interesse en plezier in heeft.

Lees hier meer over dit onderwerp
Trauma

Traumatische ervaringen die gepaard gaan met enorme angst en machteloosheid laten diepe sporen na. Voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is het trauma geen verleden tijd; zij beleven het steeds opnieuw. Vroegtijdige diagnostiek en adequate hulp is voor deze groep heel belangrijk.

Lees hier meer over dit onderwerp