Emotieregulatieproblemen: angst en depressie

  • “Je denkt dat je geen goede moeder bent”
  • Casus: kunnen de klachten van Freek aanwijzingen zijn voor verdere diagnostiek?
  • “Als ik ziek wordt in het vliegtuig, dan voel ik mij het zwakke jongetje dat ik niet wil zijn”
  • Promotie-onderzoek: depressie bij jongeren
  • Stap voor stap je angst en depressie te lijf

“Je denkt dat je geen goede moeder bent”

De DSM-5, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren. Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over? In What’s wrong with me? Komen 50 mensen aan het woord, bijvoorbeeld over depressie.

Casus: kunnen de klachten van Freek aanwijzingen zijn voor verdere diagnostiek?

De SCL-90-S is een van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van lichamelijke en psychische klachten. In de casus van Freek wordt toegelicht hoe de SCL-90-S ingezet kan worden voor het verkrijgen van een compleet beeld van de aanwezige symptomen, zodat daarna een gericht diagnostisch onderzoek kan worden gedaan.

“Als ik ziek wordt in het vliegtuig, dan voel ik mij het zwakke jongetje dat ik niet wil zijn”

De DSM-5, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren. Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over? In What’s wrong with me? Komen 50 mensen aan het woord, bijvoorbeeld over angst.

Promotie-onderzoek: depressie bij jongeren

Jongeren zoeken vaak te laat hulp bij depressieve klachten, onder meer omdat zij de gevoelens die zij ervaren niet herkennen als depressie. Daarbij denken depressieve jongeren vaak dat professionele hulp geen zin heeft, terwijl de hopeloosheid die zij ervaren juist onderdeel van een depressie is. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Yvonne Stikkelbroek naar (de behandeling van) depressies bij jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Stap voor stap je angst en depressie te lijf

Van paniekaanval tot overmatig piekeren, angst belemmert elke dag vele mensen in hun functioneren. Stap voor stap je angst overwinnen is een zeer praktisch werkboek om verschillende vormen van angst het hoofd te bieden. Stap voor stap je depressie te lijf  is het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie.

Meer over emotieregulatieproblemen

Emotieregulatie

Emotieregulatie bestaat uit verschillende competenties als emotioneel bewustzijn en emotieregulatiestrategieën. Emotieregulatiestrategieën kunnen maladaptief of adaptief zijn. Er is niet een juiste strategie. Afhankelijk van de context, moet gekozen worden welke strategie de meest adequate is.

Lees hier meer over dit onderwerp
Trauma

Traumatische ervaringen die gepaard gaan met enorme angst en machteloosheid laten diepe sporen na. Voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is het trauma geen verleden tijd; zij beleven het steeds opnieuw. Vroegtijdige diagnostiek en adequate hulp is voor deze groep heel belangrijk.

Lees hier meer over dit onderwerp