Emotieregulatieproblemen: emotieregulatie

  • Online congres: emotieregulatie bij kinderen en adolescenten
  • Interview met prof dr. Caroline Braet over emotieregulatiestrategieën
  • Casus: ervaart Petra intense gevoelens van boosheid?
  • Grip krijgen op middelengebruik, gokken of gamen is een proces van samen puzzelen
  • Omgaan met overweldigende emoties

Online congres: emotieregulatie bij kinderen en adolescenten

Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en jongeren hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, angst, trauma, gedragsproblemen of LVB hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, adolescenten en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Ziek van emoties?

Omgaan met boosheid, angst en verdriet: waarom is dat zo belangrijk? Hoe kun je het beste je emoties reguleren? En kun je op voorhand al zeggen of een bepaalde strategie goed of slecht is? Om antwoord te krijgen op deze vragen interviewden wij prof. dr. Caroline Braet, die veel onderzoek heeft gedaan op het gebied van emotieregulatie. Tevens is zij auteur van de Nederlandstalige FEEL-KJ, een nieuwe vragenlijst die de emotieregulatie van kinderen en jongeren in kaart brengt.

Casus: ervaart Petra intense gevoelens van boosheid?

In de klinische praktijk is er vaak wel oog voor agressie, maar veel minder voor boosheid. Aandacht voor boosheid is echter belangrijk, aangezien boosheid juist een belangrijke voorloper is van agressie. Het is daarom raadzaam om al aan het begin van de behandeling meer aandacht te geven aan boosheid, zelfs bij die psychiatrischpsychologische classificaties waarbij boosheid geen primair symptoom van de stoornis is. In de casus van Petra wordt toegelicht hoe de STAXI-2 gebruikt en geïnterpreteerd kan worden met betrekking tot het in kaart brengen van boosheid.

Grip krijgen op middelengebruik, gokken of gamen is een proces van samen puzzelen.

Marc Bosma en Johan van Zanten vragen zich al geruime tijd af hoe mensen met autisme en een verslavingsprobleem passend ondersteund kunnen worden. Hun ervaringen in de dagelijkse praktijk en hun kennis over effectieve verslavingsbehandeling zijn bijeengebracht in dit nieuwe boek.  

Omgaan met overweldigende emoties

In het boek Omgaan met overweldigende emoties worden op basis van dialectische gedragstherapie vier basisvaardigheden onderscheiden om met overweldigende emoties om te gaan: mindfulness, emotieregulatie, frustratietolerantie en interpersoonlijke effectiviteit.

Meer over emotieregulatieproblemen

Angst en depressie

Iedereen is wel eens bang. Maar wanneer iemand zonder reden vaak angstig is en daar last van krijgt, spreken we van een angststoornis. Iedereen is ook wel eens somber, verdrietig of lusteloos. We spreken van een depressie als iemand gedurende langere tijd een sombere depressieve stemming heeft en/of nergens meer interesse en plezier in heeft.

Lees hier meer over dit onderwerp
Trauma

Traumatische ervaringen die gepaard gaan met enorme angst en machteloosheid laten diepe sporen na. Voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is het trauma geen verleden tijd; zij beleven het steeds opnieuw. Vroegtijdige diagnostiek en adequate hulp is voor deze groep heel belangrijk.

Lees hier meer over dit onderwerp