Omgaan met overweldigende emoties

In het boek Omgaan met overweldigende emoties worden op basis van dialectische gedragstherapie vier basisvaardigheden onderscheiden om met overweldigende emoties om te gaan: mindfulness, emotieregulatie, frustratietolerantie en interpersoonlijke effectiviteit. Met de 52 trainingskaarten in deze box kun je die vaardigheden elke dag oefenen. Voor elke vaardigheid zijn 13 oefeningen opgenomen, gebaseerd op de verschillende technieken uit het boek.

Leren omgaan met emoties is een essentieel onderdeel van verschillende therapievormen. Of je als behandelaar nu vanuit cognitieve gedragstherapie, schematherapie, ACT of dialectische gedragstherapie werkt, vrijwel altijd is het van belang om de emotieregulatie van cliënten te verbeteren. Om die reden zijn er inmiddels talloze interventies ontwikkeld. Deze zijn in het praktische en toegankelijke handboek Emotieregulatie is een praktisch en toegankelijk handboek door Robert Leahy, bijeengebracht.
Van dezelfde auteur biedtLuister niet altijd naar je gevoel een baanbrekende combinatie van cognitieve gedragstherapie en schematherapie om negatieve emoties te accepteren in plaats van te willen veranderen.