Emotieregulatie bij kinderen en jongeren: online congres

Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en jongeren hebben problemen met emotieregulatie. Zeker kinderen met autisme, depressie, angst, trauma, gedragsproblemen of LVB hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. Emotieregulatieproblemen kunnen zich zowel externaliserend voordoen in de vorm van boosheid en antisociaal gedrag, als internaliserend in de vorm van angst, verdriet of depressie. In beide gevallen kunnen kinderen, adolescenten en hun omgeving er bijzonder veel last van hebben.

Tijdens het online-congres van 11congressen schetsen vooraanstaande deskundigen de laatste stand zaken wat betreft theorie, onderzoek en praktijk. Wat weten we op dit moment? Welke rol speelt emotieregulatie bij verschillende stoornissen en problemen? Maar vooral ook, wat kunnen we voor kinderen en jongeren met problemen op dit gebied doen?

Zo spreekt prof dr Water Matthys over boosheid bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Walter Matthys schreef voor ouders Gedragsproblemen bij kinderen en voor leerkrachten Brutaal, boos of agressief gedrag op school en voor professionals Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen over dit onderwerp.

Wanneer kinderen of jongeren schokkende traumatische ervaringen meemaken dan kunnen zij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. PTSS-klachten hebben vaak niet alleen invloed op het algemeen welzijn, maar ook op emotieregulatie en de sociale verbinding met anderen. In haar presentatie gaat Sandy Overgaauw in op de rol die empathie (het delen en begrijpen van andermans emoties) en cognitieve flexibiliteit (bijvoorbeeld gedrag aanpassen bij veranderende situaties) spelen bij de ontwikkeling van PTSS.

In haar presentatie laat Yvonne Stikkelbroek, auteur van de CDI-2 Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren , zien hoe emotieregulatieproblemen samenhangen met depressie. Uit onderzoek blijkt dat vooral het frequent gebruiken van maladaptieve emotieregulatie in combinatie met weinig tot geen gebruik van adaptieve emotieregulatie, tot meer depressieve symptomen leidt. Emotieregulatiestrategieën kunt u in kaart brengen met de FEEL-KJ.