Emotieregulatieproblemen: trauma

  • ‘Als een trauma niet wordt (h)erkend dan kan het blijvende invloed hebben’
  • “Ik ben nooit manisch-depressief geweest, maar ik ben er wel lange tijd voor behandeld”
  • Eerste hulp bij kindertrauma's
  • Het belang van onderzoek naar seksueel gedrag bij kinderen
  • Traumaklachten

‘Als een trauma niet wordt (h)erkend dan kan het blijvende invloed hebben’

De TSCC-vragenlijst over traumasymptomen verscheen deze zomer. Deze versie voor jongeren van 10 tot 18 jaar sluit aan bij de in 2014 verschenen TSCYC (3-12 jaar). Beide vragenlijsten werden in Nederland bewerkt en onderzocht door Bas Tierolf, senior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

 

“Ik ben nooit manisch-depressief geweest, maar ik ben er wel lange tijd voor behandeld”

De DSM-5, hét naslagwerk op het gebied van psychopathologie, bevat zo’n 400 psychiatrische aandoeningen. Door de DSM kunnen zorgprofessionals in een wetenschappelijk onderbouwde, gemeenschappelijke vaktaal met elkaar communiceren. Maar hoe praten mensen met een toegekende psychische stoornis daar eigenlijk zélf over? In What’s wrong with me? Komen 50 mensen aan het woord, bijvoorbeeld over trauma’s.

Eerste hulp bij kindertrauma's

Ouders die gaan scheiden, ziekte, mishandeling, een ernstig ongeluk: kinderen kunnen al op heel jonge leeftijd negatieve gebeurtenissen meemaken. Maar wanneer is een ervaring daadwerkelijk traumatisch? En hoe krijg je op een betrouwbare manier zicht op de psychische gevolgen bij een kind? Wij interviewden Bas Tierolf, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van kinderen. Tevens is hij auteur van de Nederlandstalige TSCYC,

Het belang van onderzoek naar seksueel gedrag bij kinderen

Ondanks het feit dat seksueel gedrag onderdeel is van de normale ontwikkeling, loopt onderzoek hierover achter. Het is dan ook lastig om onderscheid te maken tussen ontwikkelingsgerelateerd seksueel gedrag, gedragsproblemen en seksueel misbruik gerelateerd gedrag. Met de auteurs van de CSBI, een vragenlijst over seksueel gedrag bij kinderen van 2-12 jaar, spreken over het belang en de toepassing van deze vragenlijst.

Traumaklachten

Schrik en angst kennen we allemaal. Een onverwachte auto van rechts, een kind dat plotseling een drukke weg oversteekt of vastzitten in de lift. Hoe voelt het als een nog veel sterkere angst, een doodsangst, permanent in je lichaam zit? Als je niet wilt terugdenken aan die vreselijke gebeurtenis, maar je er toch steeds mee wordt geconfronteerd in je nachtmerries of herbelevingen?

Meer over emotieregulatieproblemen

Emotieregulatie

Emotieregulatie bestaat uit verschillende competenties als emotioneel bewustzijn en emotieregulatiestrategieën. Emotieregulatiestrategieën kunnen maladaptief of adaptief zijn. Er is niet een juiste strategie. Afhankelijk van de context, moet gekozen worden welke strategie de meest adequate is.

Lees hier meer over dit onderwerp
Angst en depressie

Iedereen is wel eens bang. Maar wanneer iemand zonder reden vaak angstig is en daar last van krijgt, spreken we van een angststoornis. Iedereen is ook wel eens somber, verdrietig of lusteloos. We spreken van een depressie als iemand gedurende langere tijd een sombere depressieve stemming heeft en/of nergens meer interesse en plezier in heeft.

Lees hier meer over dit onderwerp