Cognitieve functies

Cognitieve functies kunnen bij kinderen en volwassenen in kaart worden gebracht door middel van prestatietaken, observaties of gedragsvragenlijsten. Hogrefe Uitgevers heeft op het gebied van cognitieve functies, zoals intelligentie en executieve functies, een breed scala aan tests, vragenlijsten en boeken voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die hun diagnoses willen onderbouwen en met de nieuwste en bewezen therapieën aan de slag willen.

Aandacht en geheugen

Opgelet! Mag ik even je aandacht?

In vrijwel alle aspecten van ons dagelijks leven speelt aandacht een belangrijke rol. Maar wat is aandacht eigenlijk precies?

Lees meer
Aandacht en geheugen

Bevordert mindfulness de aandachtsprestaties?

Verhaeghen (2021) onderzocht het effect van mindfulnesstraining op aandachtsprestaties. De belangrijkste bevindingen zijn uiteengezet.

Lees meer
Aandacht en geheugen

Zijn de door jou gemeten klachten wél valide?

In 16% van de gevallen kan worden getwijfeld aan de klachten die cliënten rapporteren. Hoe zorg je ervoor dat de klachten die jij meet valide zijn?

Lees meer
Aandacht en geheugen

Kinderboek dat leest als een roman, informeert over AD(H)D, met zelfhulptips

'Lotte, zit je nu alweer te dromen?' leert dromerige kinderen hoe zich beter te concentreren, organiseren en hoe minder te vergeten.

Lees meer
Aandacht en geheugen

Testen op geheugenproblemen bij laagopgeleide, niet-Westerse immigranten

Laagopgeleide ouderen met een migratieachtergrond presteren beter op een test met gekleurde foto’s dan op een test met zwart-witte lijntekeningen.

Lees meer
Executieve functies

Uit de praktijk: onderwijs, januari 2023

In deze column deelt psycholoog Nanda Lodders hoe zij met Jesse (groep 6) het gesprek opende over wat ‘presteren’ voor hem betekent.

Lees meer
Intelligentie

De waan van 'het' IQ

In selectie-situaties binnen het onderwijs, wordt aan de IQ-score veelal een te absolute betekenis toegekend.

Lees meer
Intelligentie

Een eerlijke beoordeling van culturele minderheidsgroepen

Door alleen resultaat van aangeleerde informatie te meten, zouden algemene intelligentietests het leervermogen kunnen onderschatten.

Lees meer
Intelligentie

Het CHC-model interpreteren in de praktijk

In onze IDS-2 trainingen ligt de nadruk op het interpreteren van een op het CHC-model gebaseerde test en het verwerken van de resultaten.

Lees meer
Intelligentie

Casus: moet Erik vervroegd naar groep 3 van de basisschool?

Erik is bijna vijf jaar oud en zit in groep 1. Volgens de ouders zijn er de laatste tijd signalen dat Erik op school niet voldoende wordt uitgedaagd.

Lees meer