Executieve functies: kinderen en jongeren

Executieve functies zijn de processen in de hersenen die nodig zijn voor doelgericht, effectief en sociaal aangepast gedrag. Voor kinderen en jongeren zijn executieve functies onmisbaar om schoolwerk te kunnen doen, te plannen en ingewikkelde sociale situaties te hanteren.

  • Casus Tim: zevenjarige jongen met ADHD
  • Wondermiddel voor puberproblemen?
  • Casus: is er bij Suzanne sprake van ADHD?
  • Ontwikkeling van executieve functies
  • Online congres: executieve functies bij kinderen en jongeren
  • ‘Ik zie leerlingen worstelen met executieve functies’

Casus Tim: zevenjarige jongen met ADHD

Tim is een zevenjarige jongen met een geschiedenis van problemen op het gebied van aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit, zowel op school als thuis. In de casus van Tim wordt toegelicht hoe de BRIEF-2 gebruikt en geïnterpreteerd kan worden met betrekking tot het in kaart brengen executieve functies in de thuis- en schoolomgeving.

Wondermiddel voor puberproblemen?

Vader en zoon Guare zitten gebroederlijk naast elkaar. Ze vullen nog net niet elkaars zinnen aan. Een paar jaar geleden hadden ze de nodige meningsverschillen, of, zoals Richard Guare zegt: 'Laten we eerlijk zijn. Het waren gewoon ruzies.' Als je ze toen had verteld dat ze samen een boek zouden schrijven, hadden ze je vierkant uitgelachen.

Casus: is er bij Suzanne sprake van ADHD?

Aandachtsproblemen en zwakke executieve functies kunnen zorgen voor grote moeilijkheden bij kinderen en jongeren, omdat het kan leiden tot slechtere schoolprestaties, sociale en emotionele problemen, en moeite met het doelgericht en effectief uitvoeren van taken. Het vaststellen van de ernst en de aard van de problematiek is belangrijk voor het bepalen van de juiste behandeling of het geven van gericht advies.

Ontwikkeling van executieve functies stimuleren

Bij kinderen en jongeren zijn hun executieve functies nog niet volledig uitontwikkeld. Er kunnen dus grote verschillen bestaan in hun executief functioneren. Sommige kinderen ervaren zelfs problemen op dit gebied. Maar het feit dat deze functies nog niet uitontwikkeld zijn betekent ook dat deze nog volop ontwikkelbaar zijn.

Online congres: executieve functies bij kinderen en jongeren

Kinderen die de grootst mogelijke moeite hebben met eenvoudige taken als huiswerk, opruimen of op tijd komen … Wie kent ze niet? Als deze problemen zich structureel voordoen dan kan er sprake zijn van zwakke executieve functies (EF): het fundamentele vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden.

‘Ik zie leerlingen worstelen met executieve functies’

Speciaal voor leerkrachten is het boek ‘Executieve functies versterken op school’ geschreven. Auteur Joyce Cooper-Kahn vertelt wat haar boek zo nuttig maakt.