Intelligentie

Intelligentie is een ingewikkeld begrip, waar talloze definities voor bestaan. Hogrefe biedt meerdere wetenschappelijk onderbouwde, gebruiksvriendelijke instrumenten aan die een oordeel geven over de intelligentie. Deze tests spelen een cruciale rol in het diagnostiek-proces en zijn breed inzetbaar.

CHC-model
CHC-model

Het op het moment meest gebruikte en complete intelligentie-model is het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model. In het CHC-model is intelligentie hiërarchisch opgebouwd met drie niveaus. Op het hoogste niveau vinden we de algemene intelligentiefactor, ook wel het totale IQ genoemd.

Lees meer
Intelligentie: Non-verbaal
Uit het SON-archief

Bij niet-verbale intelligentietests is het gebruik van gesproken of geschreven taal bij de afname niet nodig. Dit soort tests zijn met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en personen met taal- en spraakstoornissen.

Lees meer
Casuïstiek
Casuïstiek

Bij een nieuw en onbekend instrument kan het lastig zijn om een beeld te krijgen van hoe een instrument ingezet kan worden. Middels casuïstiek kan inzicht verkregen worden in het gebruik en de toepassing van instrumenten bij een diagnostisch traject.

Lees meer