Intelligentie: casuïstiek

Bij een nieuw en onbekend instrument kan het lastig zijn om een beeld te krijgen van hoe een instrument ingezet kan worden. Middels casuïstiek kan inzicht verkregen worden in het gebruik en de toepassing van instrumenten bij een diagnostisch traject.

  • Moet Erik vervroegd naar groep 3 van de basisschool?
  • Is er bij Dave sprake van onderschatting van zijn cognitieve capaciteiten?

Moet Erik vervroegd naar groep 3 van de basisschool?

Erik is bijna vijf jaar oud en zit aan het einde van het eerste jaar van groep 1. Volgens de ouders zijn er de laatste tijd signalen dat Erik op school niet voldoende wordt uitgedaagd. In het begin was hij erg gemotiveerd en ging hij graag naar school, maar de laatste maanden raakt hij steeds meer uit zijn evenwicht.

Casus: is er bij Dave sprake van onderschatting van zijn cognitieve capaciteiten?

Het inschatten van het intelligentieniveau is belangrijk bij uiteenlopende doelgroepen in verschillende contexten. Met de SON-R 2-8 kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen van twee tot acht jaar. Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie. In de casus van Dave wordt toegelicht hoe de SON-R 2-8 ingezet kan worden met betrekking tot het inschatten van het intelligentieniveau.