Intelligentie: CHC-model

Het meest gebruikte en complete intelligentie-model is op dit moment het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model. In het CHC-model is intelligentie hiërarchisch opgebouwd met drie niveaus. Op het hoogste niveau vinden we de algemene intelligentiefactor, ook wel het totale IQ genoemd.

  • Het CHC-model en intelligentietesten
  • Het CHC-model interpreteren in de praktijk

Het CHC-model en intelligentietesten

Om iemands intelligentie vast te stellen worden meestal meerdere testonderdelen afgenomen. Het intelligentieniveau wordt vervolgens bepaald door de resultaten op deze onderdelen op te tellen en te vergelijken met de prestaties van leeftijdsgenoten. Maar het maakt natuurlijk veel uit welke testonderdelen je afneemt en bij elkaar optelt. De inhoud van dit totaal IQ verschilt per test. Een goed model om de IQ-scores van tests met elkaar te vergelijken is het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model.

Het CHC-model interpreteren in de praktijk

Bij de inzet van een intelligentietest vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In onze IDS-2 trainingen ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van een op het CHC-model gebaseerde intelligentietest en het verwerken van de resultaten in een testverslag.