Ontwikkelingsniveau

Het komt vaak voor dat mensen met een ontwikkelingsachterstand sterk achterlopen op een bepaald gebied, terwijl er bij andere ontwikkelingsaspecten veel minder grote achterstanden of op bepaalde gebieden juist voorsprongen bestaan. Om deze kinderen en volwassen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden is diagnostiek op verschillende ontwikkelingsgebieden essentieel, waaronder adaptief gedrag, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel functioneren en motorische ontwikkeling.