Pedagogiek

Pedagogiek is de wetenschap van het opvoeden en onderwijzen. Hierbij is het in veel gevallen belangrijk om vast te stellen wat de mogelijkheden van een kind precies zijn. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Zitten er zaken in de weg, bijvoorbeeld thuis of op school? En hoe kunnen we het kind, de leerkracht en ouders dan het beste helpen? Het gevarieerde aanbod van Hogrefe biedt volop mogelijkheden om diverse gedragingen snel en doelgericht te onderzoeken en te ondersteunen, in het onderwijs of in de thuissituatie.