Jaarcongres GIT-PD

Nu Guideline-informed treatment for personality disorders (GIT-PD) steeds meer voet aan de grond krijgt binnen de GGZ-instellingen, wordt het tijd om een stap verder te gaan.

De algemeen werkzame factoren zijn de motor van de GIT-PD behandelingen, hoeveel bewijs hebben we daarvoor? En hoe werkt het en voor wie? Het NPI, specialist in persoonlijkheidsproblematiek en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen nodigen iedereen graag uit op het derde jaarlijkse GIT-PD congres.

In het ochtendprogramma wordt u op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken door Joost Hutsebaut, en vooral: waar gaan we naartoe met de GIT-PD? Vervolgens neemt Marcus Huibers, hoogleraar Klinische psychologie, ons mee in de wereld van de werkingsmechanismen en de voorspellers binnen de GGZ. Hij bepleit op basis van onderzoek een gepersonaliseerde benadering die ook binnen behandelmodellen afgestemd is op de eigenheid van de individuele patiënt.
Roos van Grieken en Kim de Bruijn belichten de kernvragen vanuit het perspectief van cliënten, naasten en behandelaren en maken hierbij gebruik van kwalitatief onderzoek.
Maaike Smits zal een aantal begrippen en denkkaders uit het Mentalization Based Treatment (MBT) gedachtengoed toelichten, die breed toepasbaar zijn in het klinisch werk. De ochtend zal afgesloten worden op een geheel authentieke en creatieve wijze door Justin Samgar, pionier in de spoken word scene.

In het middagprogramma wordt een reeks van workshops aangeboden die erop gericht zijn de vaardigheden op het gebied van de werkzame factoren te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over het programma, de workshops en hoe u zich kunt inschrijven.

Klik hier voor een interview met Joost Hutsebaut.

Klik hier voor meer informatie over het boek.