De rol van persoonlijkheid in HR assessments

Binnen de wereld van HR en arbeidspsychologie is er in de afgelopen jaren steeds meer behoefte ontstaan om persoonlijke eigenschappen van sollicitanten en werknemers te kwantificeren. Hogrefe biedt meerdere betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om deze in kaart te brengen.

  • Big Five persoonlijkheidsdiagnostiek: de gouden standaard
  • Interview: selectie op basis van persoonlijkheid
  • De dark triad: voorspeller van contraproductief werkgedrag
  • Aan de hand van persoonlijkheidseigenschappen op zoek naar een passend beroep

Big Five persoonlijkheidsdiagnostiek: de gouden standaard

In de volksmond spreekt men over identiteit, karakter of temperament, in de psychologie heeft men het over persoonlijkheid. Persoonlijkheid kan omschreven worden als een neiging om op een bepaalde manier te denken, te voelen en zich te gedragen. Mensen die als aardig worden omschreven, hebben de neiging om zich vriendelijk te gedragen; zij die als sociaal gezien worden, om veel tijd met anderen door te brengen; en zij die als nieuwsgierig omschreven worden, om te onderzoeken en te experimenteren.

Interview: selectie op basis van persoonlijkheid

We interviewden senior adviseur Fleur Gerritsen van Vijlbrief Assessment over de toegevoegde waarde van persoonlijkheidsonderzoek bij een assessment.

De dark triad: voorspeller van contraproductief werkgedrag

Bij de assessments voor personeelselectie wordt doorgaans alleen gefocust op positieve kenmerken, zoals prestatiemotivatie, intelligentie en wenselijke persoonlijkheidseigenschappen. Het is echter minstens zo belangrijk om zicht te krijgen op factoren die kunnen leiden tot contraproductief werkgedrag en verminderde werkprestaties. Binnen de arbeidsdiagnostiek is er in de afgelopen jaren dan ook een groeiende waardering voor dark triad-persoonlijkheidskenmerken, die goede voorspellers blijken van contraproductief werkgedrag.

Aan de hand van persoonlijkheidseigenschappen op zoek naar een passend beroep

Bureau Boosten is de praktijk van Karien Boosten voor arbeidspsychologische hulpverlening met betrekking tot onder andere verzuim om psychische redenen, succesvol re-integreren, effectief functioneren, persoonlijke groei of professionele ontwikkeling. Wij vroegen haar naar haar ervaringen over het gebruik van de SDS in de praktijk.

Meer weten over persoonlijkheid?

Diagnostiek Klik hier
Behandeling en ondersteuning Klik hier