Aan de hand van persoonlijkheidseigen-schappen op zoek naar een passend beroep

Bureau Boosten is de praktijk van Karien Boosten voor arbeidspsychologische hulpverlening met betrekking tot onder andere verzuim om psychische redenen, succesvol re-integreren, effectief functioneren, persoonlijke groei of professionele ontwikkeling. Wij vroegen haar naar haar ervaringen over het gebruik van de SDS in de praktijk.

Met wat voor hulpvragen komen mensen bij u terecht?

Mensen komen vooral met arbeidsgerelateerde vraagstukken bij mij terecht. Zoals: ‘hoe kan ik na ziekte op een succesvolle manier re-integreren op werk?’ En ‘hoe kan ik van mijn burn-out herstellen?’. Maar mensen komen ook met preventieve vraagstukken, zoals ‘hoe kan ik goed omgaan met de veeleisende omstandigheden van mijn werk zodat deze mij geen (negatieve) stress bezorgen?’. Zo had ik onlangs ook een hulpvraag van een persoon in het kader van een loopbaan- en begeleidingstraject. Deze persoon gaf aan tevreden te zijn met haar huidige baan maar vond de werkzaamheden weinig uitdagend. Zij had het idee dat zij in een andere baan meer uitdaging zou kunnen vinden. 

Hoe heeft u deze cliënt vervolgens geholpen?

Om een beter beeld te verkrijgen van de persoonlijkheid, interesses, kwaliteiten en drijfveren van de deelnemer heb ik haar de beroepenzoeker van de SDS laten invullen. Het profiel wat hier uit kwam was niet heel gedifferentieerd, op alle onderdelen van het REASOG-model scoorde deze cliënt dus ongeveer even hoog. Wel kwam naar voren dat deze cliënt relatief hoog scoorde op de categorie ‘Ondernemend’, dat was voor de cliënt zelf ook een verrassende uitkomst. Deze cliënt heeft overigens vervolgens gesolliciteerd op één van de beroep suggesties die uit de SDS naar voren kwam. Deze suggestie was voor mij een positief verrassend resultaat. 

Bent u van plan om de SDS in de toekomst weer in te zetten?

Ja, zeker! Ik heb zelfs al een aanmelding waarbij ik de SDS graag weer zou willen inzetten. Ik vind het een heel bruikbaar instrument door het onderscheid wat gemaakt kan worden tussen activiteiten, vaardigheden, beroepen en eigenschappen. Waarmee het dus ook mogelijk is om onderscheid te maken tussen willen (activiteiten en beroepen) en kunnen (vaardigheden en eigenschappen). Naast het meten van activiteiten, vaardigheden, beroepen en eigenschappen worden ook persoonlijkheidseigenschappen onderzocht om tot een totaalbeeld te komen. Dit helpt om de unieke persoonlijkheid van de cliënt in kaart te brengen en te koppelen aan haar voorkeuren en gedrag in de praktijk, en daarmee uiteindelijk aan een passend beroep. Verder werkt de SDS voor heel veel mensen perspectief verbredend, met de SDS kan eerst gekeken worden vanuit meerdere invalshoeken naar de loopbaanwensen van een persoon voordat je gaat specificeren. Daarnaast is het ook fijn om met de SDS alle beroepen die in ieder geval niet aanspreken al uit te sluiten, zodat er gefocust kan worden op welke beroepen wel bij iemand aansluiten. 

Wat is uw achtergrond?

Tegenwoordig ben ik formeel gezien met pensioen en doe ik enkel nog coaching trajecten en incidenteel diagnostisch onderzoek naar belastbaarheid bij casussen met complex ziekteverzuim. Waarbij het gaat om de vraag of minder functioneren het gevolg is van psychische klachten of de oorzaak. Ik ben afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog. In 1997 ben ik een eigen praktijk gestart. Tot 2008 heb ik full time in mijn praktijk gewerkt. Tussen 2008 en 2015 werkte ik als ‘hybride ZZPer’, deels op contract bij werkgevers (Centra voor Werk & Psyche en een GGZ instelling) en deels zelfstandig. In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan met psychodiagnostiek bij vraagstellingen met betrekking tot potentieel ontwikkeling, selectie, belastbaarheid. Daarnaast heb ik ervaring op het gebied van herstel- en reïntegratiebegeleiding, preventieve coaching bij dreigende overbelasting.

Meer weten over de SDS?

De SDS is een schriftelijk opleidings- en loopbaankeuze instrument dat door de deelnemer zelfstandig wordt ingevuld, gescoord en geïnterpreteerd. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen interesses, kwaliteiten en drijfveren en wordt gestimuleerd om actief te zoeken naar passende opleidingen of beroepen en functies.