Psychotherapie

Psychotherapie wordt vaak ingezet bij het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Elke psychotherapeutische behandeling volgt daarbij zijn eigen duidelijk omschreven systematiek. Maar er zijn veel verschillende manieren hoe de omgang met de cliënt ingevuld kan worden. En er zijn vele (transdiagnostische) factoren die de effectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden.

Psychotherapie in de praktijk

De ACT-fabriek

Trainingen, boeken en supervisie voor professionals in ACT en systeemtherapie.

Lees meer
Positieve psychologie

Positive psychology: onze Engelstalige e-books

Meer over onze Engelstalige e-books over positieve psychologie lees je hier.

Lees meer
Hulpboeken

Prosociaal gedrag stimuleren

Prosociaal gedrag is gedrag dat is bedoeld om anderen te helpen. Lees onze white paper hier.

Lees meer
Psychotherapie in de praktijk

ACT in de praktijk

Hier vind je bonusmateriaal van ACT grondlegger Steven Hayes bij zijn laatste boek, A Liberated Mind.

Lees meer
Psychotherapie in de praktijk

The Clinical Handbook of Psychotropic Drugs

Bekijk hier een interview met de samenstellers van The Clinical Handbook of Psychotropic Drugs, hèt naslagwerk over psychotrope middelen.

Lees meer
Psychotherapie in de praktijk

Uit de praktijk: werk en gezondheid

Margôt van Stee las ons eerste boek over ACT bij trauma: TF-ACT in de praktijk.

Lees meer
Hulpboeken

Wat kun je zelf doen bij angst en depressie?

Lees meer over hoe om te gaan met grote emotionele uitdagingen als een depressie of angststoornis.

Lees meer
Positieve psychologie

Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-based interventies

Lees hier ons artikel over wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-based interventies.

Lees meer
Positieve psychologie

Positieve psychologie: de stand van zaken

Lees hier ons artikel over Positieve psychologie.

Lees meer
Psychotherapie in de praktijk

Transdiagnostisch, wat is dat?

Alles wat je moet weten over het begrip 'transdiagnostisch'.

Lees meer