Psychotherapie

Psychotherapie wordt vaak ingezet bij het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Elke psychotherapeutische behandeling volgt daarbij zijn eigen duidelijk omschreven systematiek. Maar er zijn veel verschillende manieren hoe de omgang met de cliënt ingevuld kan worden. En er zijn vele (transdiagnostische) factoren die de effectiviteit van de behandeling kunnen beïnvloeden.