Positieve psychologie

Uitgangspunt van positieve psychologie als relatief nieuwe wetenschappelijke benadering is dat de reguliere psychologie te eenzijdig gericht is op klachten en te weinig op krachten. Omdat behandeling meer is dan herstellen van wat er mis is, doet de psychologie er goed aan niet alleen aandacht te schenken aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan voortbouwen op wat er al goed gaat.

  • Positieve psychologie: de stand van zaken
  • “Ik wil me als kunstwerk laten de-diagnosticeren”
  • Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-based interventies
  • Positive psychology: onze engelstalige e-books

Positieve psychologie: de stand van zaken

Toen grondlegger Martin Seligman in 1998 aantrad als voorzitter van de American Psychological Association, introduceerde hij positieve psychologie aan een groter publiek. Sindsdien is de belangstelling voor zijn denkbeelden alleen maar gegroeid en kun je er haast niet meer omheen. Zo kom je het begrip bij bedrijven steeds vaker tegen, maken veel coaches er gebruik van en is er aandacht voor zaken als positieve supervisie en intervisie. Grote kans dat zelfs als je geen psycholoog of therapeut bent, je er wel eens van gehoord hebt. Maar wat is positieve psychologie precies? Welke ontwikkelingen zijn er geweest en welke zullen er nog komen?

Ik wil me als kunstwerk laten de-diagnosticeren

Barry van der Rijt kreeg op latere leeftijd de diagnose ADHD. In eerste instantie was hij opgelucht omdat hij nu wist wat er aan de hand was. De behandeling met Ritalin beviel hem slecht. Hij stopte en leerde zijn afwijkende karaktereigenschappen in te zetten als kracht.

Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness-based interventies

“Bewust aandacht geven aan het huidige moment, zonder hierover te oordelen”, zo wordt mindfulness wel gedefinieerd. Door de oorsprong in het Boeddhisme en het nauwe verband met meditatie, heeft mindfulness voor sommigen nog altijd een zweverig imago. Desondanks wordt het in meerdere therapievormen ingezet en vindt er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar plaats.

Positive psychology: onze engelstalige e-books

Our message is to remind our field that psychology is not just the study of pathology, weakness, and damage; it is also the study of strength and virtue. – Seligman & Csikszentmihalyi