Uitgelicht

Op onze website hebben we onderwerpen rondom verschillende thema's uitgelicht. Klik hier onder voor casussen, artikelen en interviews over één van deze thema's.

Ontwikkelingsachterstanden

Het komt vaak voor dat mensen met een ontwikkelingsachterstand sterk achterlopen op een bepaald gebied, terwijl er bij andere ontwikkelingsaspecten veel minder grote achterstanden bestaan. Om deze kinderen en volwassen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden is diagnostiek op verschillende ontwikkelingsgebieden essentieel, waaronder adaptief gedrag, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel functioneren en motorische ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie

Emotieregulatieproblemen

Problemen in emotieregulatie komen veelvuldig voor bij verschillende psychische klachten en spelen vaak een rol bij het ontstaan en instandhouding van psychopathologie. Mensen met emotieregulatieproblemen vinden het moeilijk om hun emoties en de gevolgen daarvan te herkennen, en kunnen hun eigen emoties, zeker negatieve, moeilijk accepteren. Zij maken vaak gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën zoals piekeren, en te weinig van adaptieve strategieën als het zoeken van afleiding.

Klik hier voor meer informatie

Autismespectrumstoornissen

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij autismespectrumstoornissen (ASS). Hogrefe volgt deze ontwikkelingen op de voet en is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over ASS.

Klik hier voor meer informatie