IDS-2

Kan ik ook een module of subtest los afnemen?

Met de IDS-2 brengt u een groot aantal ontwikkelingsfuncties van kinderen en jongeren in kaart: intelligentie, executieve functies, psychomotoriek, sociaal-emotionele competenties en schoolse vaardigheden. Om een compleet beeld te krijgen van het kind neemt u alle 30 subtests af, maar u kunt er ook voor kiezen om een enkele module of subtest af te nemen. U test dus alleen wat u wilt weten. U kunt alle verbruiksmaterialen eenvoudig bijbestellen via onze website. U kiest zelf van welke onderdelen u materialen bestelt, zodat u geen overbodige materialen ontvangt. In het overzicht op de website ziet u welke artikelen u kunt bestellen, wat u precies ontvangt en wat de kosten zijn.  

Let op: in de testinstructies van de module Executieve functies staat dat subtest 16 (Aandacht verdelen) alleen afgenomen mag worden wanneer subtest 3 (Twee kenmerken doorstrepen) en subtest 15 (Woorden noemen) al afgenomen zijn. Het idee hierachter is dat bij subtest 16 (Aandacht verdelen) twee taken tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd waarvoor het handig is dat het kind al geoefend heeft met de twee taken en daardoor goed bekend is met deze taken. Het probleem is dat subtest 3 onderdeel uit maakt van het intelligentiegedeelte. Gebruikers wordt daarom het volgende aangeraden: zorg ervoor dat het kind de testopgave van subtest 3 (Twee kenmerken doorstrepen) goed begrijpt. Controleer dit aan de hand van de oefenopdrachten van 16 (Aandacht verdelen). Eventueel kunt u -maar dat is niet verplicht-, wanneer u denkt dat het kind de opgave niet goed begrijpt, het kind laten oefenen met subtest 3. U hoeft dit onderdeel dan niet te scoren, maar u verbruikt natuurlijk wel een testformulier. 

Hoe kan het dat de normscore van het IQ-profiel lager is dan de zeven intelligentiefactoren?

Bij de IDS-2 worden de scores van IQ-profiel en de zeven intelligentiefactoren berekend door de som van de genormeerde scores op alle subtests (standaardscores; SS) te vergelijken met de normgroep. Bij de zeven intelligentiefactoren wordt dus elke keer de som van twee standaardscores genormeerd, terwijl bij IQ-profiel de som van veertien standaardscores genormeerd wordt. Dit betekent dat de normscore van IQ-profiel niet hetzelfde is als de gemiddelde score op alle intelligentiefactoren. Wanneer het IQ-profiel lager uitvalt dan het gemiddelde van de zeven intelligentiefactoren, wordt dit dus verklaard door het feit dat veertien (zeer) lage standaardscores uitzonderlijker is dan alleen twee (zeer) lage standaardscores. 

Is de IDS-2 beoordeeld door de COTAN?

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de COTAN de IDS-2 inmiddels beoordeeld heeft. Het concept van de IDS-2 en de kwaliteit van de materialen worden als goed beoordeeld. De normen, betrouwbaarheid en validiteit als voldoende. Wij mogen helaas verdere details van de beoordeling niet met u delen. De volledige beoordeling is in te zien wanneer u zich abonneert op de COTAN documentatie via www.cotandocumentatie.nl.

Kan de IDS-2 gebruikt worden voor indicatiestelling?

Elk jaar publiceert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lijst met instrumenten die men mag gebruiken voor verwijzing naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Zoals u waarschijnlijk weet staat de SON-R 6-40 al vele jaren op deze lijst. Vanaf 1 oktober 2021 is daar nu voor het criterium 'Intelligentie' onze nieuwste ontwikkelingstest de IDS-2 aan toegevoegd. Klik hier voor de lijst.