SCIL

Welke kwalificatie is vereist om de SCIL af te mogen nemen?

De SCIL valt onder kwalificatieniveau A wat inhoudt dat geen specifieke opleiding is vereist om de screener af te mogen nemen. Wel moet de persoon die de test afneemt goed bekend zijn met de instructies zoals beschreven in de handleiding en op de instructiekaart, en moet de vragenlijst precies volgens protocol worden afgenomen. Het is dus niet nodig dat de testafnemer een gedragsdeskundige of psycholoog is.

Bij wie gebruik ik de SCIL?

Het beperken van het gebruik van de SCIL tot twijfelgevallen kent risico’s. We weten uit de praktijk dat een LVB vaak niet herkend wordt. Het doel van de SCIL is onder meer om juist die mensen bij wie de LVB altijd over het hoofd wordt gezien verder te helpen. Bij hen wordt er vaak juist niet getwijfeld. Wij raden organisaties om die reden doorgaans aan te overwegen of het niet beter is de hele clië ntenpopulatie te screenen. Dit kan ook de weerstand bij cliënten verlagen: je neemt de SCIL dan niet af omdat je een probleem vermoedt bij deze specifieke cliënt, maar omdat dit bij iedereen gebeurt.

Houdt de SCIL rekening met de oorzaak van cognitieve problemen?

De SCIL geeft een indruk van het functioneren van de cliënt op het moment van afname. Echter, hij geeft geen inzicht in de oorzaken voor verminderd functioneren. Om die reden wordt er dan ook gesteld dat de SCIL leidt tot ‘een vermoeden van functioneren op het niveau van LVB’. Dit vermoeden kan leiden tot de behoefte aan verdere diagnostiek om vast te stellen dat daadwerkelijk sprake is van een LVB, waarbij ook verder gekeken wordt naar oorzaken. In sommige situaties helpt de uitkomst van de SCIL al wel bij het duiden van bepaald gedrag van de cliënt.

Hoe kan het dat een vraag naar ondersteuning van familie een LVB voorspelt?

De ervaring is dat mensen met een LVB gemiddeld een minder sterk netwerk hebben. De variabele 'ondersteuning door familie' alleen is geen voldoende voorspeller, maar in combinatie met de andere variabelen bleek hij wel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de betrouwbaarheid van de SCIL.

Waarom wordt er bij MBO 1 punt gescoord, terwijl MBO 4 gelijk staat aan HAVO?

Bij de vraag naar het opleidingsniveau is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus MBO - dat betekent dat hier ook geen verschillende scores voor gegeven konden worden. Op basis van de verzamelde gegevens bleek de huidige scoring de beste voorspelling te geven.

Waarom worden de eerste twee rekenvragen niet gescoord?

De eerste twee rekenvragen hebben een zeer beperkte voorspellende waarde: bijna iedereen heeft deze goed. Toch zijn beide vragen in de screener opgenomen om te voorkomen dat mensen die veel moeite hebben met rekenen hier een gevoel van falen krijgen.