SON-R 2-8

Wat is het verschil met de oude SON-R 2½-7?

De SON-R 2-8 verschilt van de SON-R 2½-7 op de volgende punten:

  • De normen zijn geactualiseerd

  • Plaatjes van Categorieën zijn minder cultuurgevoelig

  • Materialen aantrekkelijker door meer gebruik van kleur

  • Moeilijkheidsopbouw verbeterd met nieuwe items

  • Subtestvolgorde aangepast

Als ik de scores met de hand uitreken verschillen deze soms een heel klein beetje van de scores die uit het scoreprogramma komen. 

Dit kan inderdaad gebeuren. De SON-R 2-8 maakt gebruik van continue normering. De scores in de handleiding zijn afgerond, terwijl het scoreprogramma de onafgeronde scores optelt. Hierdoor kunnen er soms kleine verschillen voorkomen. We raden altijd aan om het scoreprogramma te gebruiken aangezien deze dus nauwkeuriger is.

Is verkorte afname een optie? En welke waarde mag je dan hechten aan de standaardscores van losse subtests?

Een verkorte vorm is bij de SON-R tests goed mogelijk, omdat voor elke combinatie van subtests genormeerde totaalscores kunnen worden berekend met informatie over betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid.
Het probleem bij de interpretatie van de uitkomst op een los onderdeel is, dat je niet weet in hoeverre je de uitkomst kunt generaliseren naar een breder domein van vaardigheden. De verschillende subtests hebben vooral waarde omdat de totale uitkomst het gemeenschappelijke van de verschillende onderdelen weergeeft.

Het scoreprogramma geeft alleen maar gemiddelde scores. 

Iemand die het programma in een andere map plaatst, moet ook de map 'Language', het bestand SON.ico en het bestand Z_ScoreList.txt in diezelfde map plaatsen. (4 bestanden dus)

Vervolgens kan er een snelkoppeling naar het programma gemaakt worden en moet het programma zonder problemen werken.