Wetenschappelijk onderzoek

Al onze instrumenten zijn wetenschappelijk goed onderbouwd. De betrouwbaarheid en validiteit zijn in onderzoek aangetoond en bij voorkeur hebben ze zich bewezen in de praktijk in Nederland en Vlaanderen.

Een deel van dit onderzoek doen wij zelf, maar we werken ook veel samen met universiteiten en andere onderzoeksgroepen. Wij zien het als een belangrijke rol van ons als uitgever om kennis uit de wetenschap toegankelijk te maken voor gebruik in de praktijk.

Onze instrumenten in onderzoek gebruiken

Wilt u een door ons uitgegeven instrument inzetten bij wetenschappelijk onderzoek? Dan is het van belang om eerst een onderzoeksovereenkomst aan te vragen waarin de toestemming schriftelijk wordt vastgelegd.
Om een onderzoeksovereenkomst aan te vragen kunt u een e-mail sturen naar advies(at)hogrefe.nl met daarin de volgende informatie:

  • Titel en samenvatting onderzoek
  • Verwachte looptijd
  • Verwachte aantal afnames
  • Contactgegevens verantwoordelijk onderzoeker
  • Naam ondertekenaar (indien afwijkend)

Op basis van die gegevens kunnen wij een overeenkomst opmaken. In de meeste gevallen vragen wij een eenmalige vergoeding voor het gebruik van het instrument. De vergoeding is over het algemeen lager dan de kosten voor reguliere testafnames.

Samenwerken bij nieuwe instrumenten en dataverzameling

Werkt u aan een nieuw instrument of een Nederlandstalige bewerking van een buitenlands instrument, of verzamelt u in uw onderzoek data die voor ons ook interessant kan zijn?
Dan horen we graag van u om te kijken of we kunnen samenwerken.