• Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
BRIEF-2

Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition

Spørgeskemaer for forældre og lærere til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge

af Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy

Download

Sample rapporter
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

Papir og blyant
HTS

Bemærk at køb af test til HTS enten kan ske med en årlig HTS-licens eller som løssalg.

Kontakt forlaget på telefon 35381655 ved spørgsmål.

BRIEF-2 HTS
Varenummer: 0559-600
64,00 kr
Bogmærke
BRIEF-2 HTS test med licens
Varenummer: 0559-601
32,00 kr
Køb dette produkt til 24,00 kr og spar op til 25%.
  • Køb 10 for 28,00 kr/stk. spar 13%
  • Køb 50 for 24,00 kr/stk. spar 25%
Bogmærke
Papir og blyant
BRIEF-2 komplet
Varenummer: 0559-00
1.200,00 kr
Bogmærke
BRIEF-2 vejledning
Varenummer: 0559-01
880,00 kr
Bogmærke
BRIEF-2 forælderskema til scoring (10 Stk.) (OBS! Husk tilkøb af scoring i HTS)
Varenummer: 0559-07
120,00 kr
Bogmærke
BRIEF-2 lærerskema til scoring (10 Stk.) (OBS! Husk tilkøb af scoring i HTS)
Varenummer: 0559-08
120,00 kr
Bogmærke
BRIEF-2 selvrapportering til scoring (10 Stk.) (OBS! Husk tilkøb af scoring i HTS)
Varenummer: 0559-09
120,00 kr
Bogmærke

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF-2 anvendes til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år og er velegnet til differentiering af børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) fra andre grupper. BRIEF-2 anvendes også til vurdering af eksekutive problemer hos blandt andet børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.

BRIEF-2 er videreudviklet på baggrund af første udgave (BRIEF) og består af et Forælderskema, et Lærerskema samt et Selvrapporteringsskema, som erstatter tilsvarende skemaer fra første version: BRIEF forældreskema, BRIEF lærerskema og BRIEF-SR (selvrapporteringsskema). Øvrige BRIEF skemaer (BRIEF-V til voksne og BRIEF-F til førskolebørn) erstattes ikke af nye BRIEF-2 versioner.

BRIEF-2 Forælder- og Lærerskemaerne anvendes til børn og unge i alderen 5-18 år og omfatter hver 63 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i ni kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Opgavemonitorering og Organisering af materialer.

BRIEF-2 Selvrapporteringsskemaet anvendes til børn og unge i alderen 11-18 år og omfatter 55 udsagn om barnets adfærd i hverdagen. Udsagnene indgår i syv kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner; Impulshæmning, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Opgavefuldendelse, Arbejdshukommelse og Planlægning/Organisering.

Derudover indeholder skemaerne tre validitetsskalaer til bedømmelse af besvarelsernes kvalitet; Inkonsistens skalaen, Negativitet skalaen og Sjældenhed skalaen.

De kliniske skalaer i hvert skema kombineres til tre indekser: Adfærdsregulering Indeks, Emotionel Regulering Indeks og Kognitiv Regulering Indeks, som tilsammen danner basis for det overordnede indeks Generel Eksekutiv Funktion.

BRIEF-2 udkommer med danske normer, hvor der i 2017 og 2018 er indsamlet besvarelser i Forælderskemaet, Lærerskemaet og Selvrapporteringsskemaet om i alt 400 børn og unge på skoler og ungdomsuddannelser.

BRIEF-2 kan administreres og scores fuldstændigt digitalt i Hogrefe Testsystem HTS. Ønsker du at administrere BRIEF-2 på papir, tilbyder vi også det. Bemærk dog, at du stadig skal score testen i HTS. Papirskemaerne er derfor tilkøb til HTS-scoringer.

BRIEF-2 vejledning og spørgeskemaer er oversat af Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.

En komplet BRIEF-2 indeholder: 1 vejledning, 5 Forælderskemaer, 5 Lærerskemaer, 5 Selvrapporteringsskemaer samt 10 test i HTS.

Årlig licens eller løssalg
Testadministration i HTS-platformen kan enten ske med eller uden en årlig licens. Vælger du en årlig licens, har du mulighed for at købe en lang række test til nedsat pris og med mængderabat. Ønsker du ikke en årlig licens, betaler du blot en højere løssalgspris.
Læs mere om licens, eller kontakt forlaget på tlf. 35381655.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2018

Ref-ID:0559-00   P-ID:55376

Artikel Hinzugefügt