ULF Komplet
  • Lærere
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
ULF

Udredning af Læseforståelse

af Christine Mikkelsen, Lisa Wessman

Digital
Digital
ULF Komplet
Varenummer: 0542-00
590,00 kr
Bogmærke
ULF Vejledning
Varenummer: 0542-01
350,00 kr
Bogmærke
ULF Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0542-300
320,00 kr
Bogmærke
ULF Komplet

Formål

Udredning af læseforståelse

Beskrivelse

ULF er et digitalt testmateriale til individuel udredning af læseforståelsesvanskeligheder for børn i og omkring 3. klassetrin. ULF bruges typisk når der er mistanke om læseforståelsesvanskeligheder og er delt i tre delprøver, der kan tages på én gang eller over et par dage.

Delprøverne giver informationer om de tre vigtige delfærdigheder:

  • Inferensdragning
  • Viden om narrativ struktur
  • Monitorering

Det er en prøve, der så rent som muligt ser på læseforståelsen. Derfor er der skruet helt ned for nødvendigheden af andre færdigheder som fx afkodning, ordforråd og forståelse af syntaks, for at barnet kan løse opgaverne. Der medfølger en vejledning, der også indeholder hjælp til tolkning af resultaterne og forslag til indsatser for børn med læseforståelsesvanskeligheder.

Testen gennemføres og opgøres elektronisk, men prøven tages sammen med en lærer/læsevejleder eller anden relevant voksen, da barnet flere steder skal guides og nogle resultater skal noteres undervejs. Testen opgøres automatisk af systemet, der leverer en rapport.

Testen er normeret i Danmark på 168 børn. Derfor kan resultater sammenholdes med en landsnorm for 3. klassetrin, således giver testen indikationer på hvilke områder af læseforståelse, der kan kræve en særlig indsats. Vejledningen beskriver yderligere den teoretiske ramme for testen og læseforståelse generelt.

ULF Komplet indeholder en vejledning og 10 stk. internettest

Forfatterne:
Lisa Vejby Wessmann
Uddannet Cand.mag. i Audiologopædi i 2011 med speciale i læseforståelsesvanskeligheder. Arbejder til daglig som undervisningskonsulent på Hovedstadens Ordblindeskole.

Christine Junker Mikkelsen
Uddannet Cand.mag. i Audiologopædi i 2011 med speciale i læseforståelsesvanskeligheder. Arbejder til daglig som børnelogopæd i den Tværfaglige Supportfunktion i Københavns Kommune.

Administrationstid

Individuel

Copyright år

2017

Ref-ID:48374   P-ID:48373

Artikel Hinzugefügt