FDT Startpakket (handleiding, stimulusboekje en 20 scoreformulieren, in box)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
FDT

FDT Five Digit Test

door Sanne Franzen, Janne Papma, Esther van den Berg

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
FDT Startpakket (handleiding, stimulusboekje en 20 scoreformulieren, in box)
productnummer: 5707601
€ 203,00
Exclusief BTW
bladwijzer
FDT handleiding
productnummer: 5707602
€ 75,00
Exclusief BTW
bladwijzer
FDT scoreformulieren (per 20 stuks)
productnummer: 5707603
€ 78,00
Exclusief BTW
bladwijzer
FDT stimulusboekje
productnummer: 5707604
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
FDT Startpakket (handleiding, stimulusboekje en 20 scoreformulieren, in box)

Doel en doelgroep

De FDT is een eenvoudig instrument waarmee bij volwassenen vanaf 60 jaar oud snel de aandacht, snelheid van informatieverwerking, de mogelijkheid om de aandacht te richten en te switchen en het vermogen om met interferentie om te gaan in kaart gebracht kan worden. De FDT is gebaseerd op het bekende Stroop-effect van de Stroop Color-Word Interference Test. In tegenstelling tot voorgenoemde test maakt de FDT gebruik van cijfers in plaats van geschreven woorden. Dit maakt de test minder afhankelijk van taal en opleiding waardoor deze ook kan worden ingezet bij personen die de Nederlandse taal niet of niet goed machtig zijn. Aan de hand van de resultaten kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen gezonde personen en personen met neurocognitieve stoornissen, alzheimerdemente, mild cognitive impairment (MCI), vasculaire cognitieve stoornissen en psychiatrische aandoedingen die gepaard gaan met cognitieve problemen.

Andere talen

De FDT is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Spaans.

Beschrijving

De FDT bestaat uit vier verschillende subtests met een oplopende moeilijkheidsgraad. Bij de eerste subtest (Lezen) dient voor een rij vakjes steeds het nummer in het vakje gelezen te worden en bij de tweede subtest (Tellen) dient het aantal sterretjes in het vakje geteld te worden. Bij de derde subtest (Inhibitie) dient het aantal nummers in het vakje geteld te worden, waarbij het aantal cijfers niet overeenkomt met het afgedrukte cijfer; zodoende moet de automatische reactie om het cijfer op te lezen onderdrukt te worden. De vierde subtest (Inhibitie/Switching) lijkt op de derde subtest, alleen dient er ook nog afgewisseld te worden tussen het de ene keer oplezen van het cijfer en de andere keer het tellen van het aantal cijfers.

Voor alle vier de subtests kunnen voor de tijdscores percentielen berekend worden. Voor de subtest Inhibitie/Switching kunnen daarnaast ook nog percentielen voor het aantal fouten berekend worden.

Afname, scoring en rapportage

Het afnemen van de FDT duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten, het scoren minder dan tien minuten. In het stimulusboekje staan de verschillende subtests. Op het scoreformulier kan de tijd en het aantal fouten per regel worden bijgehouden. Op de binnenkant van het scoreformulier kunnen de scores worden uitgewerkt. Hier kan per subtest de totale tijd en het aantal fouten berekend worden. Met behulp van de normtabellen kunnen deze omgezet worden naar percentielscores.

De handleiding bevat uitgebreide informatie over de afname, scoring en de interpretatie. Deze wordt geïllustreerd met verschillende casussen. Ook bevat de handleiding de volledige normtabellen en achtergrondinformatie over de ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit.Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De data voor de Nederlandse normgroep is een samenstelling van twee studies, de data van deze twee studies is verzameld in de periode 2019 tot en met 2023. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de FDT vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2023

Ref-ID:65102   P-ID:49480

Artikel Hinzugefügt