MGR/FGR Vejledning
MGR Håndbog 1, 0.-3. klasse
MGR Håndbog 2, 4.-6. klasse
MGR Håndbog 3, 7.-9. klasse
FGR Håndbog 4, 7.-9. klasse
 • MGR/FGR Vejledning
 • MGR Håndbog 1, 0.-3. klasse
 • MGR Håndbog 2, 4.-6. klasse
 • MGR Håndbog 3, 7.-9. klasse
 • FGR Håndbog 4, 7.-9. klasse
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
MGR/FGR

Matematik grundlæggende og Færdigheder grundlæggende, reviderede udgaver

2019

af Kim Foss Hansen, Lorenz Foss Hansen

Digital
Papir og blyant
Digital
MGR-0 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-310
85,00 kr
Bogmærke
MGR-1 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-311
85,00 kr
Bogmærke
MGR-2 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-312
85,00 kr
Bogmærke
MGR-3 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-313
85,00 kr
Bogmærke
MGR-4 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-314
85,00 kr
Bogmærke
MGR-5 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-315
85,00 kr
Bogmærke
MGR-6 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-316
85,00 kr
Bogmærke
MGR-7 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-317
85,00 kr
Bogmærke
MGR-8 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-318
85,00 kr
Bogmærke
MGR-9 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-319
85,00 kr
Bogmærke
FGR-7 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-327
65,00 kr
Bogmærke
FGR-8 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-328
65,00 kr
Bogmærke
FGR-9 Internettest (10 stk.)
Varenummer: 0551-329
65,00 kr
Bogmærke
MGR-T1 Internettest, Trin 1 (10 stk.)
Varenummer: 0551-331
120,00 kr
Bogmærke
MGR-T2 Internettest, Trin 2 (10 stk.)
Varenummer: 0551-332
120,00 kr
Bogmærke
MGR-T3 Internettest, Trin 3 (10 stk.)
Varenummer: 0551-333
120,00 kr
Bogmærke
MGR-TA Internettest, Tal og algebra (10 stk.)
Varenummer: 0551-341
85,00 kr
Bogmærke
MGR-GM Internettest, Geometri og måling (10 stk.)
Varenummer: 0551-342
85,00 kr
Bogmærke
MGR-SS Internettest, Statistik og sandsynlighed (10 stk.)
Varenummer: 0551-343
85,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
MGR Håndbog 1, 0.-3. klasse
Varenummer: 0551-02
340,00 kr
Bogmærke
MGR/FGR Vejledning
Varenummer: 0551-01
420,00 kr
Bogmærke
MGR Håndbog 2, 4.-6. klasse
Varenummer: 0551-03
340,00 kr
Bogmærke
MGR Håndbog 3, 7.-9. klasse
Varenummer: 0551-04
340,00 kr
Bogmærke
FGR Håndbog 4, 7.-9. klasse
Varenummer: 0551-05
340,00 kr
Bogmærke
MGR/FGR Håndbog 1-4
Varenummer: 0551-06
1.020,00 kr
Bogmærke
MGR/FGR Vejledning
MGR Håndbog 1, 0.-3. klasse
MGR Håndbog 2, 4.-6. klasse
MGR Håndbog 3, 7.-9. klasse
FGR Håndbog 4, 7.-9. klasse
 • MGR/FGR Vejledning
 • MGR Håndbog 1, 0.-3. klasse
 • MGR Håndbog 2, 4.-6. klasse
 • MGR Håndbog 3, 7.-9. klasse
 • FGR Håndbog 4, 7.-9. klasse

Formål

Afprøvning af grundlæggende færdigheder i matematik

Administration

Klassevis

Beskrivelse

MGR/FGR er prøver i grundlæggende matematik og matematikfaglige færdigheder til 0.-9. klasse.

MGR/FGR-prøverne giver dig mulighed for at afprøve dine elever i matematik på alle klassetrin. Prøverne resulterer i en klasserapport med henvisninger til oplæg og ideer samt forslag til yderligere evaluering i håndbogen til trinnet og en elevrapport med udfyldte tjeklister til at følge elevernes progression i forhold til Forenklede Fælles Mål 2014.

Du har herudover også mulighed for at vælge en eller flere af i alt tre trinprøver, som dækker det samlede indhold på henholdsvis begynder-, mellem- og sluttrinnet i matematik. Trinprøverne resulterer ligeledes i en klasserapport med henvisninger til oplæg og ideer i håndbogen til trinnet.

Ønsker du at afprøve elevernes færdigheder i specifikke matematikområder, har du mulighed for at vælge at afprøve med tre forskellige profilprøver der hver især fokuserer på et matematisk kompetenceområde. Profilprøverne resulterer ligesom MGR/FGR og trinprøverne også i en klasserapport.

MGR/FGR Håndbøger

Der findes fire håndbøger som er tilpasset henholdsvis begynder-, mellem og sluttrinnet.

Du kan bruge håndbøgerne som supplement til og opfølgning på prøverne, men du kan også anvende håndbøgerne uafhængigt af prøverne.

Håndbøgerne indeholder tre forskellige typer af undervisningsstøttende materiale:

1. Indholdstjek

Brug indholdstjekket som huske- eller afkrydsningsliste for at sikre, at det klasserelevante stof er gennemgået og tilegnet, eller om der eventuelt er stofområder, som mangler at blive gennemgået.

2. Forslag til evaluering

Du får forslag til evaluering af mål i Forenklede Fælles Mål 2014, som af praktiske grunde ikke har kunnet omfattes af MGR-prøverne. Disse mål kan i stedet evalueres i løbet af den daglige klasseundervisning eller særligt tilrettelagte forløb. Forslagene kan fungere som huske- eller afkrydsningsliste for at sikre, at det trinrelevante stof er blevet evalueret, og/eller om der eventuelt er stofområder, som mangler at blive fulgt op på.

3. Oplæg og ideer

Du får oplæg og ideer der omfatter undervisningsaktiviteter knyttet til klassetrin og læringsmål. De enkelte oplæg og ideer er ordnet i klassetrin fra 0. til 9.
Oplæggene og ideerne er tænkt som supplement til den daglige klasseundervisning og som inspiration til, hvordan der kan følges op på de evalueringer, der er fremkommet fx ved at anvende MGR/FGR-systemet og -prøverne. Du kan bruge opgaverne i materialet i den angivne form, og/eller du kan bruge dem som eksempler til at udarbejde yderligere opgaver.

Der er ikke tale om et kopimateriale, der kan udleveres direkte til eleverne, men et inspirationsmateriale til læreren. Visse figurer findes dog i kopiformat (pdf) i Hogrefes skoleportal.

Kort om de forskellige prøver

MGR 0.-9.

Årgangsprøverne i grundlæggende matematik er inddelt efter trin og faser i matematikundervisningen, én prøve til hver fase på hvert trin og derudover én prøve til 0. klasse. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Såvel A- og B-prøverne i MGR 0.-3. er indtalt, således at eleverne får læst opgaverne op. Prøverne tager 2 lektioner at afvikle.

FGR 7.-9.

Årgangsprøverne i matematikfaglige færdigheder er inddelt efter faserne på matematikundervisningens sluttrin. Prøverne foreligger i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at administrere en parallel prøve på samme niveau. Til at afvikle prøverne afsættes 60 minutter, dvs. det samme som ved afgangsprøven uden hjælpemidler.

MGR Trinprøver

Trinprøverne 1, 2 og 3 er inddelt efter matematikundervisnings begynder-, mellem- og sluttrin, dvs. de dækker hver indholdet på et helt trin. Prøverne tager 3-4 lektioner at afvikle.

MGR Kompetence

Kompetenceprøverne TA, GM og SS er inddelt efter de tre kompetenceområder; 1) tal og algebra, 2) geometri og måling og 3) statistik og sandsynlighed, dvs. de dækker hver én matematisk disciplin. Hver kompetenceprøve kan sammensættes med de ønskede trin og tager 2-3 lektioner at afvikle. Prøverne resulterer i en klasserapport.

Kriteriebaseret

Alle prøverne i MGR/FGR-systemet er kriteriebasererede, dvs. de opgøres i forhold til på forhånd fastsatte kriterier for, hvad elevernes forventes at tilegne sig på hvert enkelt trin og i hver fase heraf. Resultatet af prøverne er ikke en vurdering af, hvordan eleverne klarer sig i forhold til andre elever eller et landsgennemsnit, men derimod af hvordan de klarer sig i forhold til forventninger i de for matematikfaget fastlagte mål (Forenklede Fælles Mål 2014).

Prøverne tages og opgøres digitalt i Hogrefes Skoleportal på internettet.

Administrationstid

2-4 lektioner

Copyright år

2019

Ref-ID:0551-02   P-ID:56578

Artikel Hinzugefügt