Natur/Teknik komplet

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
Natur/teknik prøve

Diagnostisk prøve til faget natur/teknik

af Kim Foss Hansen, Keld Nørgaard

Papir og blyant
Papir og blyant
Natur/Teknik komplet
Varenummer: 0435-00
500,00 kr
Bogmærke
Natur/Teknik vejledning
Varenummer: 0435-01
150,00 kr
Bogmærke
Natur/Teknik 2-3 klasse (10 Stk.)
Varenummer: 0435-07
124,00 kr
Bogmærke
Natur/Teknik 4-5 klasse (10 Stk.)
Varenummer: 0435-08
124,00 kr
Bogmærke
Natur/Teknik 5-6 klasse (10 Stk.)
Varenummer: 0435-09
124,00 kr
Bogmærke
Natur/Teknik komplet

Formål

Afdækning af viden om natur/teknik

Administration

Individuel/Klasse

Beskrivelse

Natur/teknik er et diagnostisk prøvemateriale til 2.-6. klassetrin.

Prøvematerialet afdækker, hvordan eleverne står i forhold til udvalgte trinmål i Fælles Mål for Natur/teknik.

Fælles Mål indeholder slut- og trinmål og består af følgende fire centrale kundskabs- og færdighedsområder

 • Den nære omverden
 • Den fjerne omverden
 • Menneskets samspil med naturen
 • Arbejdsmåder og tankegange

Hvad prøves?

Der er udformet opgaver til alle de trinmål, der er egnede til at evaluere ved hjælp af enkle skriftlige opgaver. Inden for de områder, der prøves i, får læreren mulighed for at danne sig et overblik over, på hvilke områder der skal sættes ekstra kræfter ind i undervisningen og på hvilke områder, eleverne allerede er stærke.

Hvornår anvendes prøven?

 • Hæfte 2/3 er til brug i sidste halvdel af 2. klasse eller i første halvdel af 3. klasse.
 • Hæfte 4/5 er til brug i sidste halvdel af 4. klasse eller i første halvdel af 5. klasse.
 • Hæfte 5/6 er til brug i sidste halvdel af 5. klasse eller i første halvdel af 6. klasse.

Tid til prøven

De fleste elever bruger mindre end en lektion på prøven, mens resten anvender mellem en og to lektioner. Man bør derfor afsætte to lektioner til prøven og være forberedt på, at hovedparten af eleverne bruger mindre end de to lektioner.

Hæfternes indhold

Alle tre hæfter er i farver og rigt illustreret.

Hæfte 2/3 indeholder 21 opgaver med i alt 100 spørgsmål. De 100 spørgsmål er fordelt med

 • 61 spørgsmål inden for CKF-området Den nære omverden
 • 26 spørgsmål inden for CKF-området Den fjerne omverden
 • 5 spørgsmål inden for CKF-området Menneskets samspil med naturen
 • 8 spørgsmål inden for CKF-området Arbejdsmåder og tankegange

Hæfte 4/5 indeholder 30 opgaver med i alt 75 spørgsmål. De 75 spørgsmål er fordelt med

 • 40 spørgsmål inden for CKF-området Den nære omverden
 • 23 spørgsmål inden for CKF-området Den fjerne omverden
 • 12 spørgsmål inden for CKF-området Menneskets samspil med naturen

Hæfte 5/6 indeholder 30 opgaver med i alt 99 spørgsmål. De 99 spørgsmål er fordelt med

 • 52 spørgsmål inden for CKF-området Den nære omverden
 • 36 spørgsmål inden for CKF-området Den fjerne omverden
 • 12 spørgsmål inden for CKF-området Menneskets samspil med naturen

Et komplet sæt består af en vejledning og 10 af hver af de tre hæfter samt registreringsark.

Administrationstid

Ca. en lektion

Copyright år

2012

Ref-ID:40692   P-ID:40691

Artikel Hinzugefügt