ADI-R Komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sundhedsplejersker
ADI-R

Autism Diagnostic Interview - Revised

Struktureret interviewguide til udredning og diagnosticering af autistiske udviklingsforstyrrelser

af Ann Le Couteur, Catherine Lord, Michael Rutter

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Træningsmaterialer
Papir og blyant
ADI-R Komplet
Varenummer: 0397-00
2.220,00 kr
Bogmærke
ADI-R manual, amerikansk
Varenummer: 0397-01
920,00 kr
Bogmærke
ADI-R Supplement til dansk udg.
Varenummer: 0397-02
120,00 kr
Bogmærke
ADI-R Interviewprotokol (5 stk.)
Varenummer: 0397-07
490,00 kr
Bogmærke
ADI-R Aktuel adfærdsalgoritme 2-3 år (10. stk.)
Varenummer: 0397-10
80,00 kr
Bogmærke
ADI-R Diagnostisk algoritme 2-3 år (10 Stk.)
Varenummer: 0397-11
80,00 kr
Bogmærke
ADI-R Aktuel adfærdsalgoritme 4-9 år (10 Stk.)
Varenummer: 0397-12
80,00 kr
Bogmærke
ADI-R Diagnostisk algoritme 4 år og ældre (10 Stk.)
Varenummer: 0397-13
80,00 kr
Bogmærke
ADI-R Aktuel adfærdsalgoritme 10 år og ældre (10 Stk.)
Varenummer: 0397-14
80,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
ADI-R Scoringsprogram CD unlimited-use, amerikansk
Varenummer: 0397-71
2.400,00 kr
Bogmærke
Træningsmaterialer
ADI-R DVD træningsprogram, amerikansk
Varenummer: 0397-80
7.980,00 kr
Bogmærke
ADI-R Komplet

Formål

Diagnostisk udredning af autisme og udviklingsforstyrrelser hos børn og voksne

Administration

Individuel

Beskrivelse

ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme og det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV og ICD-10 kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. ADI-R indeholder spørgsmål vedrørende barnets tidlige udvikling, kommunikation, sociale interaktion og stereotype mønstre i adfærd og interesser, adfærdsdomæner, som indgår i beskrivelsen af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

ADI-R indeholder en differentieret vurdering og tilhørende scoringsmulighed for personens aktuelle adfærd såvel som adfærd tidligere i personens liv. I en diagnostisk algoritme kan man ud fra definerede afskæringsværdier pege på en mulig tilstedeværelse af autisme hos personen.

ADI-R består af 93 items og fokuserer på tre adfærdsmæssige domæner: Sprog og kommunikative færdigheder, Social udvikling og leg, Interesser og adfærd. ADI-R kan anvendes til vurdering af såvel børn som voksne, så længe personens mentale alder er over 2;0 år.

Den danske forfattergodkendte udgave af ADI-R omfatter interviewprotokollen, diagnostiske og aktuelle adfærdsalgoritmer samt et supplement til den danske udgave af ADI-R. Selve manualen er den amerikanske originalversion. Det anbefales, at man gennemfører et kursus eller som minimum anskaffer sig det dvd-materiale, der følger med instrumentet.

Det amerikanske scoringsprogram til hhv. ADOS-2/ADI-R/SCQ kræver Windows 7, Vista, XP, 2000/USB port/CD-rom drev og 4MB ledig plads.

En Komplet indeholder 1 manual, dansk suplement, 10 interviewprotokoler samt 10 af hver algoritme.

Administrationstid

2-3 timer

Copyright år

2006

Ref-ID:40524   P-ID:17941

Artikel Hinzugefügt