BRIEF komplet
BRIEF komplet
  • BRIEF komplet
  • BRIEF komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
BRIEF

Behaviour Rating Inventory of Executive Function

Spørgeskemaer for forældre og lærere til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge

af Robert M. Roth, Peter K. Isquith, Gerard A. Gioia

Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Papir og blyant
BRIEF forældreskema med opgørelses- og scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0373-07
210,00 kr
Bogmærke
BRIEF lærerskema med opgørelses- og scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0373-08
210,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
BRIEF-SP cd-rom, registrerings- og scoringsprogram, amerikansk til BRIEF, BRIEF-F & BRIEF-SR
Varenummer: 0373-70
6.580,00 kr
Bogmærke
BRIEF komplet
BRIEF komplet
  • BRIEF komplet
  • BRIEF komplet

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner

Administration

Individuel

Beskrivelse

BRIEF er et spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: et til forældre og et til lærere. Man får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau i såvel hjem som skole.

BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande.  

Forældre- og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol, Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, Organisation af Materialer samt Monitorering. Derudover indeholder testen to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. De kliniske skalaer kombineres til to bredere indekser: Adfærdsregulering og Metakognition samt et overordnet indeks: Generel Eksekutiv Funktion. To af skalaerne, Arbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD med og ADHD uden hyperaktivitet).

De amerikanske normer er fra 2000 og baseret på 1419 Forældreskemaer og 1049 Lærerskemaer fra en demografisk repræsentativ gruppe af amerikanske børn.  

Til BRIEF fås et scoringsprogram til ubegrænset brug. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller omfattende forslag til intervention. Programmet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Informationerne, som behandles i programmet, er i udgangspunktet underlagt persondataloven. Det påligger dig som bruger at sikre dig, at informationerne behandles i henhold til loven.

Krav til computeren: Windows 7, 8 og 10/NTFS filesystem/Internetforbindelse/CD-ROM-drev.

Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel.  

Administrationstid

10-15 minutter

Copyright år

2005

Ref-ID:40354 P-ID:40353

Artikel Hinzugefügt